Blijf op de hoogte

Dementie

Over de ziekte

Gerelateerde artikelen

Ruim 260.000 Nederlanders hebben dementie, waarbij Alzheimer de meest voorkomende vorm is. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen, onder andere door de vergrijzing. Beschermt bepaalde voeding tegen…

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet…

Nederland telt 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, zal dit aantal stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040, zo is de verwachting. Er bestaan nog…

Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie…

Een oude dame stapt uit bed en kijkt op de klok. De datum is haar ontschoten en ook haar activiteiten voor de dag staan haar niet helder voor de geest.…

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar over de ontwikkeling van de ziekte is nog weinig bekend. Voor het eerst zijn onderzoekers erin geslaagd om bij ouderen te…

Eerdere theorieën over alzheimerrisico in relatie tot opleiding lijken steeds aannemelijker. Wetenschappers van de gerenommeerde Cambridge University concluderen namelijk dat langer doorstuderen het risico op Alzheimer verlaagt. ‘Cognitieve reserves’ Ze…

Getrouwde mensen lopen minder risico om dementie te ontwikkelen dan levenslange vrijgezellen. Dat blijkt uit een observatie van vijftien studies door wetenschappers van the University of Singapore. Vrijgezellen meer risico…

Met meer dan 15 duizend sterfgevallen was dementie in 2016 opnieuw de belangrijkste oorzaak van de sterfte onder Nederlanders. Vooral meer mannen overleden aan dementie, vergeleken met een jaar eerder.…

Als historische trends zich onveranderd door zetten, veroorzaakt dementie in 2040 de meeste ziektelast en is het de belangrijkste doodsoorzaak. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van dementie zal…

Omdat er veel woonvormen mogelijk zijn voor mensen met dementie kan het lastig zijn te bepalen welke het beste past bij de individuele cliënt. Door de vergrijzing groeit de groep…

In Nederland krijgt een op de vijf mensen een vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer komt het meest voor, maar er bestaan ook andere soorten. Dementie wordt gezien als…

Voor het eerst sinds bijna dertig jaar is er een gen vastgesteld dat betrokken is bij het ontstaan van een erfelijke vorm van de ziekte van Alzheimer. Er waren al…

Preventie van dementie kan worden gestimuleerd door een persoonlijk risicoprofiel op te stellen. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ en Alzheimer Centrum Limburg hebben hiervoor een speciaal scoremodel ontwikkeld, gebaseerd op…

Karakterveranderingen, geheugenproblemen en een ‘niet-pluis’ gevoel. Als je jonger bent dan 65 jaar wordt bij deze klachten niet snel gedacht aan een vorm van dementie. In Nederland hebben ongeveer 12.000…

Een op de vijf Nederlanders krijgt dementie. In de leeftijdscategorie 65 tot 70 jaar heeft 1 procent van de Nederlandse bevolking dementie. Van alle Nederlanders ouder dan 90 jaar lijdt…

Mensen met een slechte nierfunctie lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van geheugenproblemen en zelfs dementie. Dat blijkt uit een analytische studie van onderzoekers Kay Deckers en Sebastian Köhler.…

Een sterke beroepsgroep is essentieel om te komen tot hoog kwalitatieve dementiezorg. Dit wordt ook onderschreven door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), beleidsmakers, patiëntenorganisaties en onderzoekers. Bernadette Willemse richtte zich met…

Lekker eten kan een mens goed doen. Niet alleen zorgt een goede maaltijd voor een gevulde maag, het ruiken en proeven van eten kan prettige herinneringen oproepen, vertelt Marja Depla,…

Lieve zorgt voor haar man, Pieter. In 2008 werd bij Pieter dementie vastgesteld. De ziekte evolueerde langzaam, tot 2015. Nu woont hij in een woonzorgcentrum en herkent hij zijn kinderen,…

Mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in hun dagelijkse leven is belangrijk. In Friesland werken wetenschap en praktijk samen om dit zo goed mogelijk te…

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Iedereen doet extra zijn best om de urgentie voor dementie op de agenda te krijgen. Vrijwilligers, patienten, mantelzorgers, artsen en onderzoekers en bekende Nederlanders:…

Op twintig plaatsen in Nederland zijn er kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen. Simone van Aard, GZ-psycholoog bij Thebe, werkt in Breda voor zo’n woonvoorziening. Hans…

Het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en dementie gaat onverminderd voort. Wat heeft het wetenschappelijk onderzoek naar dementie tot nu toe opgeleverd en op welke wijze gaan wetenschappers…

 

Symptomen

Gerelateerde artikelen

Jongvolwassenen met milde gehoorproblemen vertonen veranderingen in hun breinactiviteit die normaliter pas op oudere leeftijd worden gezien. Dat stellen onderzoekers van de Ohio State University in het tijdschrift eNeuro. Simpele…

In 2012 had een 80-jarige in Nederland een hoger risico op blijvende cognitieve achteruitgang – kenmerkend voor dementie – dan een 80-jarige twintig jaar daarvoor, in 1992. Dat is de…

Alcoholmisbruik geldt als een van de grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie. Een die te voorkomen is. Dit komt naar voren uit een onderzoek waar meer dan één miljoen…

Gedragsveranderingen bij mensen met het downsyndroom, zijn vroege signalen voor naderende dementie. Het gaat hierbij vooral om toegenomen symptomen van angst, apathie en depressieve kenmerken. Vroegtijdige herkenning van dementie bij…

Mensen met een slank postuur en laag gewicht hebben geen verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Dit melden Deense onderzoekers na het analyseren van DNA-monsters van ruim 96.000 personen.…

 

Diagnose

Gerelateerde artikelen

Iets eenvoudigs als het tekenen van een klok, is een goed instrument voor een eerste screening op beginnende dementie. Dat concludeert Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie…

Osteoporosepatiënten hebben tot 30% meer kans op het ontwikkelen van dementie. Dat suggereren wetenschappers van een onderzoeksinstituut in Frankfurt en de Université Paris-Descartes. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke…

Een hersenscan kan mensen met geheugenproblemen helpen om te weten of ze de ziekte van Alzheimer aan het ontwikkelen zijn. In samenwerking met de Belgian Dementia Council publiceerde professor dr.…

UCL-wetenschappers beweren dat dunner wordende netvliezen een eerste teken zijn van cognitieve achteruitgang op latere leeftijd. “Het is voor het eerst dat een studie dit heeft aangetoond en de resultaten…

Ook bij mensen zonder dementie kunnen zogeheten plaques, ofwel Alzheimer-eiwitten, zorgen voor het minder goed functioneren van het geheugen. Dat concluderen wetenschappers van het Maastricht UMC+ en het Alzheimer Centrum…

Het bepalen van Alzheimer-eiwitten in hersenvocht is een kansrijke techniek om de zorg rondom dementie en kwaliteit van leven te verbeteren. De techniek wordt in de praktijk echter nog niet…

De tijdsduur voor het verwerken van geschreven woorden kan mogelijk voorspellen hoe groot iemands risico is om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek, recent gepubliceerd in…

Wetenschappers van het VUmc Alzheimercentrum hebben een manier gevonden om te bepalen hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen enkele jaren dementie krijgt. Rekenden eerdere onderzoeken altijd…

Met behulp van gevalideerde vragenlijsten voor stereotiep gedrag, depressieve symptomen en apathie kan goed onderscheid worden gemaakt tussen mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie (gvFTD) en die met psychiatrische…

55-Plussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed hebben vaker dementie dan ouderen met normale waarden. Het risico op dementie is bij een afwijkende spiegel dertig procent hoger.…

Gebrekkige slaap leidt tot een toename aan amyloïd-beta in de hersenen, een eiwit dat gekoppeld is aan de ziekte van Alzheimer. Na meerdere slapeloze nachten stijgt ook de hoeveelheid van…

De kwaliteit van de relatie met je volwassen kinderen kan het risico op Alzheimer beïnvloeden. Hier wijzen de resultaten van een nieuw Brits onderzoek naar dementie op. Onderzoek naar sociale…

Hersenmetingen met de MRI kunnen voorspellen welke ouderen met cerebral Small Vessel Disease (SVD) een verhoogd risico hebben op dementie. Dat blijkt uit onderzoek van arts-onderzoeker Inge van Uden van…

Dementie op jonge leeftijd vereist net als bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) specifieke zorg. Om vragen over zorg goed in beeld te krijgen en kennis van specialistische zorg te…

Uit onderzoek naar 3.700 personen van 60+ blijkt dat ouderen die regelmatig tot veel bewegen minder risico op dementie lopen. Vooral 75-plussers lijken het meeste baat te hebben bij beweging.…

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Uit twee studies blijkt nu dat diagnoses voor de ziekte mogelijk vaak niet kloppen. Onderzoekers van de Mayo Clinic in Jacksonville en…

 

Behandeling

Gerelateerde artikelen

“Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering”, vertelt Ben Pos. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noorderboog in Meppel en volgt een van de eerste gespecialiseerde opleidingen voor…

Met de steun van partners, buren en vrienden is het voor veel mensen met dementie mogelijk om langere tijd prettig thuis te wonen. Soms echter is meer begeleiding van buitenaf…

Een nieuw geïdentificeerd mechanisme dat de potentiële oorzaak van Alzheimer en traumatisch hersenletsel blootlegt, heeft mogelijk ook geleid tot de ontdekking van een effectieve behandeling. Onderzoekers van Rutgers Robert Wood…

Huis ter Leede is een protestantschristelijke woon-/zorgorganisatie in Leerdam. Men kan hier terecht voor verpleeghuiszorg met en zonder behandeling en dagopvang. In de regio biedt Huis ter Leede begeleiding, thuiszorg,…

Alzheimerpatiënten die naar muziek luisteren, hebben mogelijk minder last van gevoelens van angst en desoriëntatie. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek van the University of Utah Health. Muziek van…

Sinds 2014 is de inzet van familie en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie opnieuw toegenomen. Dat geldt ook voor de betrokkenheid van bewoners in dagelijkse activiteiten. Het…

In een verzorgingstehuis terechtkomen met vergevorderde dementie, compleet afhankelijk zijn van de hulp van anderen en de eigen familie niet meer herkennen. Dit is voor velen een schrikbeeld dat ze…

Leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang is onvermijdelijk, maar er zijn manieren om deze te vertragen. Onderzoekers van the National Institute of Complementary Medicine hebben hier een nieuw middel aan toegevoegd. Aerobics blijkt…

Het verlies van oestrogeen tijdens de overgang blijkt niet alleen de vruchtbaarheid van vrouwen te verminderen. Het maakt hen ook vatbaar voor de ziekte van Alzheimer. Dat blijkt uit onderzoek,…

Dementie is een veelvoorkomende, complexe ziekte met enorme gevolgen voor patiënt en mantelzorgers. Dementiezorg speelt zich, gezien de vergrijzing en groeiende groep thuis wonende ouderen, grotendeels in de thuissituatie af.…

Het helpen verzorgen van dieren, naar buiten gaan, gezamenlijk koken of helpen tuinieren; verschillende kenmerken van zorgboerderijen kunnen ook worden toegepast in andere zorgomgevingen voor mensen met dementie. Dit blijkt…

Voor mensen met dementie die extra zorg nodig hebben, komen er naast het verpleeghuis steeds meer alternatieve woonvormen beschikbaar. Met deze particuliere, vaak kleinschalige initiatieven wordt ingespeeld op de veranderende…

Mensen met dementie krijgen in verpleeghuizen in Nederland vaak pillen voorgeschreven tegen symptomen als apathie, prikkelbaarheid, agitatie of agressie. De voorgeschreven pillen hebben echter een beperkt succes en in het…

Uit eerder onderzoek bleek dat vrouwen die na de menopauze langdurige hormoon vervangende therapie (HVT) ondergingen minder kans maakten op Alzheimer. Maar bij nader inzien zijn de resultaten toch niet…

Dementie komt niet alleen bij ouderen voor. Ook mensen onder de vijfenzestig jaar kunnen dementie krijgen; men spreekt in dat geval van dementie op jonge leeftijd. In Nederland komt dit…

Dementie is vooral bekend als ouderdomsziekte. Maar in Nederland leven circa twaalfduizend mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat de diagnose…

Mantelzorg – zorg geleverd door naasten zoals familieleden, vrienden of buren – is een zware taak. Zeker als het gaat om mensen met dementie. Gelukkig kan deze hoge druk steeds…

De zorg voor mensen met dementie is de laatste jaren veranderd: er is meer aandacht voor de beleving en behoeften van dementerenden. Rose-Marie Droës, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met…

 

Nazorg

Gerelateerde artikelen

Nu mensen langer zelfstandig blijven wonen, begint dementie steeds vaker thuis. Wat gebeurt er in het leven van mensen met dementie? Hoe gaan zij om met de ziekte? Wat hebben…

Dementie is een ernstige ziekte waarvoor nog geen medicijn bestaat. Steeds meer aandacht gaat uit naar de vraag hoe mensen met dementie op een menswaardige manier kunnen blijven deelnemen aan…

Mensen met dementie blijven steeds langer in hun eigen huis wonen; de overheid stimuleert dat. Inmiddels gaat het om 75 procent van de in totaal 270.000 mensen met deze aandoening.…

Haar moeder woonde lang zelfstandig in een eigen appartement, maar toen na enige tijd kwakkelen de diagnose Alzheimer werd gesteld, viel voor dochter Marlies van Esberg het kwartje. Omdat thuiszorg…

 

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.