Blijf op de hoogte

Dementiezorg: aandacht voor het individu

Met de steun van partners, buren en vrienden is het voor veel mensen met dementie mogelijk om langere tijd prettig thuis te wonen. Soms echter is meer begeleiding van buitenaf of intramurale zorg de juiste keuze. Lies Zuidema, bestuursvoorzitter van Amstelveense thuis- en woonzorgorganisatie Brentano, vertelt hoe individuele aandacht het leven met dementie verzacht.

Op welke manier maakt dementie thuis wonen tot een uitdaging?

“Vaak raken mensen met dementie de regie over hun eigen dagbesteding kwijt. Ze kunnen zich bijvoorbeeld niet meer herinneren of ze al ontbeten hebben of wat ze die dag van plan waren te gaan doen. Door briefjes aan de muur of een dagelijks telefoontje van de buurman op een vast tijdstip kan men toch structuur creëren. Maar vooral wanneer er vanuit de omgeving geen hulp is, kunnen mensen angstig en onzeker raken: het is een naar gevoel om dingen niet meer te weten. In die situaties is meer begeleiding nodig.”

Hoe ziet die begeleiding eruit?

“Dat kan zijn in de vorm van thuiszorg, dagopvang of verpleeghuiszorg. Als iemand bijvoorbeeld een paar dagen per week wordt opgehaald om activiteiten te ondernemen op de dagopvang en daar mensen om zich heen heeft, creëert dat het gevoel van grip op het leven. Hoewel men het vaak moeilijk vindt om de stap naar zorg buitenshuis te maken, zie je dat mensen er wel degelijk van opknappen.”

Wat voor dementiezorg bieden jullie?

“Brentano biedt zorg en ondersteuning thuis en in onze verpleeghuizen. Onze wijkverpleegkundigen en casemanagers werken samen met ketenpartners zoals ouderenadviseurs, welzijnsorganisaties, huisartsen, vrijwilligersorganisaties en andere zorginstellingen om dementiezorg voor elke cliënt persoonlijk van begin tot einde goed te organiseren. In alle gevallen zorgen we dat we de cliënt echt leren kennen en blijven in gesprek over iemands veranderende behoeften en wensen. Door goed te overleggen, kunnen we de juiste zorg voor dat moment bieden en waar nodig de stap naar meer zorg vergemakkelijken. Zo laten we sommige cliënten van de dagopvang aansluiten bij gezamenlijke maaltijden of activiteiten in het verpleeghuis om alvast te wennen aan de nieuwe vorm van zorg. Het vervangt nooit je thuis, maar het kan wel een goed alternatief zijn.”

Meer informatie
www.brentano.nl

Fotografie: Rob Verhagen

Gerelateerde artikelen

“Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering”, vertelt Ben Pos. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noorderboog in Meppel en volgt een van de eerste gespecialiseerde opleidingen voor…

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet…

Iets eenvoudigs als het tekenen van een klok, is een goed instrument voor een eerste screening op beginnende dementie. Dat concludeert Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie…

Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie…

Een nieuw geïdentificeerd mechanisme dat de potentiële oorzaak van Alzheimer en traumatisch hersenletsel blootlegt, heeft mogelijk ook geleid tot de ontdekking van een effectieve behandeling. Onderzoekers van Rutgers Robert Wood…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.