Blijf op de hoogte

Specialistische zorg voor dementie op jonge leeftijd bij Zorggroep Noorderboog

“Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering”, vertelt Ben Pos. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noorderboog in Meppel en volgt een van de eerste gespecialiseerde opleidingen voor dementie op jonge leeftijd. Zorggroep Noorderboog biedt ondersteuning, zorg en behandeling specifiek voor jonge mensen met dementie en hun naasten. “Vaak zijn de symptomen van dementie op jonge leeftijd atypisch en ontbreekt een meer herkenbare uiting zoals geheugenverlies. Daardoor duurt het stellen van een diagnose vaak lang en dat kan leiden tot frustratie.” Daarnaast zitten deze mensen in een andere levensfase. Hierdoor is er zowel bij de betrokkene als bij de naasten meer behoefte aan psychosociale begeleiding. Ook zijn zij fysiek actiever dan de oudere generatie en willen zij graag activiteiten die aansluiten bij hun levensfase.

Een woongroep speciaal voor jonge mensen met dementie

De twee woongroepen van Zorggroep Noorderboog zijn een mooi voorbeeld van hoe zorg beter afgestemd kan worden op de vraag van mensen die op jonge leeftijd dementie ontwikkelen. “Er komen steeds meer jonge mensen bij ons wonen in de verschillende woongroepen. Zij hebben een andere zorgvraag dan de oudere generatie”, vertelt Carla Klompé, teamleider bij Zorggroep Noorderboog. “De meeste jonge mensen met dementie hebben frontaal temporale dementie. Dit uit zich in gedragsveranderingen zoals verdriet, boosheid of agressie. Het heeft een enorme impact op de partner en mogelijk de (jonge) kinderen.”

De naasten van de persoon met dementie op jonge leeftijd zijn heel belangrijk om erachter te komen wat iemand nodig heeft. Nadat de diagnose is gesteld, begeleidt de gespecialiseerde casemanager dementie de betrokkene en het gezin in het vinden van de juiste ondersteuning, bijvoorbeeld bij de dagbesteding of door te praten met lotgenoten. Als thuis wonen niet meer gaat, helpt de casemanager samen met de maatschappelijk werker van Zorggroep Noorderboog om de overgang naar het wonen in een verpleeghuis zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo kan de betrokkene samen met het gezin vooraf komen kijken bij de woning. Iedere bewoner heeft zijn eigen appartement met een eigen keuken en sanitaire voorzieningen. De aankleding van de ruimte en de benadering door de medewerkers is afgestemd op de fase van het dementieproces en op de vraag van de bewoner.

Inspelen op de thuissituatie

Ook is er een kennismaking met de persoonlijk begeleider van de woongroep. Klompé: “We willen zo goed mogelijk inspelen op de thuissituatie van de bewoner om zoveel mogelijk patronen te kunnen behouden. Als iemand thuis bijvoorbeeld een zwarte toiletbril heeft en bij ons is de bril wit, dan kan het moeilijk zijn het toilet te vinden.” Pos: “Het is heel belangrijk voor de eigenwaarde van de bewoner om zoveel mogelijk zelf te kunnen doen. Jonge mensen met dementie zijn zich er vaak van bewust dat de dementie hen beperkt. Dan zijn die kleine dingen heel belangrijk.” “Een bewoner kan voor een activiteit echt ergens naartoe. Net als thuis.”

Zorggroep Noorderboog biedt haar bewoners een actief en divers verenigingsleven. De activiteitenbegeleiders spreken met de bewoner activiteiten op maat af. Zo kan er veel geregeld worden. “Een bewoner kan voor een activiteit echt ergens naartoe, buiten de woongroep. Net als thuis”, voegt Klompé toe. In het hele traject speelt er veel onmacht, verdriet en rouw. Zorggroep Noorderboog vindt het belangrijk dat de mensen die dit meemaken passende ondersteuning krijgen van hoge kwaliteit. De medewerkers van Zorggroep Noorderboog zetten zich hiervoor dagelijks in.

Meer informatie?
www.noorderboog.nl

Gerelateerde artikelen

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet…

Met de steun van partners, buren en vrienden is het voor veel mensen met dementie mogelijk om langere tijd prettig thuis te wonen. Soms echter is meer begeleiding van buitenaf…

Iets eenvoudigs als het tekenen van een klok, is een goed instrument voor een eerste screening op beginnende dementie. Dat concludeert Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie…

Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie…

Een nieuw geïdentificeerd mechanisme dat de potentiële oorzaak van Alzheimer en traumatisch hersenletsel blootlegt, heeft mogelijk ook geleid tot de ontdekking van een effectieve behandeling. Onderzoekers van Rutgers Robert Wood…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.