Blijf op de hoogte

Bewaken van de veiligheid en het beperken van de risico’s van bilaterale cataractchirurgie – Inzicht deel 2

0:00
0:00

Luister nu de podcast over het beperken van risico’s rondom bilaterale cataractchirurgie met dr. Nic Reus en OK coördinator Renske Michielsen uit het Amphia Ziekenhuis.

Gevaren van besmetting

Bij bilaterale cataractchirurgie, waarbij beide ogen achtereenvolgens worden behandeld, is het belangrijk om bewust te zijn van de potentiële gevaren van besmetting. Aangezien beide ingrepen kort na elkaar tijdens 1 bezoek van de patiënt aan de operatiekamer plaatsvinden, bestaat er een verhoogd risico op kruisbesmetting tussen de twee ogen. Dit kan optreden als gevolg van contaminatie van chirurgische instrumenten, operatiekleding, of zelfs vanuit de omgeving. (minuut 03:50) Het risico op infectie in het tweede oog kan verhoogd worden als de juiste sterilisatie- en hygiëneprotocollen niet strikt worden gevolgd. Een zorgvuldige naleving van steriele procedures en grondige desinfectie van apparatuur is van belang om de veiligheid van de patiënt te waarborgen tijdens bilaterale cataractchirurgie.

Het belang van risicospreiding

Met het oog op het minimaliseren van risico’s in een operatiekamer worden zorgvuldige protocollen nauwgezet gevolgd. Het operatieteam benadert de operatie van het tweede oog alsof er een nieuwe patiënt de operatiekamer binnenkomt. (Minuut 07:40) Dit impliceert dat voor elke oogprocedure het proces volledig wordt herstart. Binnen deze aanpak is het van cruciaal belang om steriele apparatuur te gebruiken afkomstig van verschillende badges, waarbij de apparatuur grondig wordt gecontroleerd. In de podcast wordt gedeeld hoe het Amphia Ziekenhuis er zorg voor draagt dat de benodigde apparatuur nauwkeurig wordt gecontroleerd en klaarstaat voor aanvang van elke operatie.

In deel 1 van de podcastserie Inzicht wordt er meer verteld over het belang van deze gescheiden badges, en het logistieke proces rondom de badges binnen het MUMC. Beluister hier deel 1 van de podcastserie !

Opslag van apparatuur

De stijging in het aantal uitgevoerde bilaterale cataractoperaties heeft geleid tot een aanpassing van het logistieke opslagproces binnen het Amphia Ziekenhuis. Voorheen werd voor elke operatie een andere badge met verschillende sterilisatiedata gebruikt. Gezien de toenemende vraag naar de ingreep, was het niet langer haalbaar om vast te houden aan deze methode vanwege beperkingen in de voorraad. Het  Amphia heeft een systeem met stickers ontwikkeld en geïmplementeerd. In de podcast wordt uitgelegd hoe dit stickersysteem functioneert en hoe het de veiligheid van de operaties op een doeltreffende wijze waarborgt.(18:17)

Meer weten over wat belangrijk is rondom bilaterale cataractchirurgie, en hoe een ziekenhuis deze manier van opereren aan kan bieden? Beluister dan nu de podcast!


  1. https://oogfonds.nl/oogziekte/staar/wat-is-staar/
  2. https://oogheelkunde.mumc.nl/tweezijdig-staar-beide-ogen-dezelfde-dag-opereren
  3. Spekreijse LS, Nuijts RMMA. An update on immediate sequential bilateral cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2023 Jan 1;34(1):21-26. doi: 10.1097/ICU.0000000000000907. Epub 2022 Oct 20. PMID: 36206058; PMCID: PMC9835660.
  4. Spekreijse LS, Simons RWP, Winkens B, van den Biggelaar FJHM, Dirksen CD, Nuijts RMMA. Cost-effectiveness of immediate versus delayed sequential bilateral cataract surgery in the Netherlands (the BICAT-NL study): study design of a prospective multicenter randomised controlled trial. BMC Ophthalmol. 2020 Jun 29;20(1):257. doi: 10.1186/s12886-020-01521-x. PMID: 32600295; PMCID: PMC7323372.

©2023 Alcon Inc.   09/2023            NL-SG-2300013

Gerelateerde artikelen

Luister nu naar de podcast over het belang van het herkennen van de symptomen bij maculadegeneratie met oogarts Niels Crama van het Radboudumc en voorzitter van de Maculavereniging, tevens maculadegeneratiepatiënt,…

Symptomen zoals niet meer goed kunnen lezen en voornamelijk vervormingen zijn kenmerkend voor MD, omdat er stukjes van het beeld wegvallen. Patiënten met MD kunnen flinke vermoeidheidsklachten ervaren en last…

Referenties 1. N. J. Reus and T. J.T.P. van den Berg. Changes in Straylight after Cataract Surgery (submitted but  not published yet) 2. Nuijts R, Bhatt U, Nanavaty MA, Roberts…

Referenties 1. N. J. Reus and T. J.T.P. van den Berg. Changes in Straylight after Cataract Surgery (submitted but  not published yet) 2. Nuijts R, Bhatt U, Nanavaty MA, Roberts…

Referenties 1. N. J. Reus and T. J.T.P. van den Berg. Changes in Straylight after Cataract Surgery (submitted but  not published yet) 2. Nuijts R, Bhatt U, Nanavaty MA, Roberts…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.