Blijf op de hoogte

Mantelzorg voor mensen met dementie

Mantelzorg – zorg geleverd door naasten zoals familieleden, vrienden of buren – is een zware taak. Zeker als het gaat om mensen met dementie. Gelukkig kan deze hoge druk steeds meer worden verlicht, bijvoorbeeld door de inzet van e-health en casemanagers voor dementerenden. Prof. dr. Anne Margriet Pot, verbonden aan de faculteit klinische psychologie van de VU, licht het toe.

Grote druk op mantelzorgers

Aangezien het denken van dementerenden achteruit gaat, treden mantelzorgers steeds meer in de rol van supervisor. “Dat maakt het extra belastend, je bent continu voor iemand anders aan het denken en proberen degene met dementie te ondersteunen, zodat die zo goed mogelijk blijft functioneren.” “Tegelijkertijd kunnen mensen met dementie bijvoorbeeld apathisch of agressief worden, soms ook naar de mantelzorger toe.”Deze grote druk vertaalt zich duidelijk in cijfers: één op de vier mantelzorgers heeft een depressieve stoornis.

Casemanager dementie

E-health: hulp bij dementie

Er gloort hoop voor de mantelzorgers van dementerende mensen. Er komt steeds meer ondersteuning in een vroeg stadium, bijvoorbeeld in de vorm van e-health (zorg op internet). “Daarmee kun je op een eenvoudige manier een grote groep bereiken. Een ander voordeel is dat het een efficiënte manier lijkt om mantelzorgers te ondersteunen, want vaak hebben zij het toch al druk genoeg. Het is niet voor iedereen geschikt, maar voor veel ook wel.”

Voor mantelzorgers kan het ook helpen om zich voor te stellen wat dementie precies is. Ook daartoe zijn verschillende online toepassingen ontwikkeld, zoals de Alzheimer Experience. “Zo kun je zien wat het is om dementie te hebben en dit vanuit verschillende perspectieven zien. Je kunt switchen tussen de persoon met dementie, de mantelzorger, de professionele hulpverlener of een dokter die commentaar geeft.”

Casemanager dementie

Ook de inzet van een casemanager dementie kan ondersteunend werken. Casemanagement is bedoeld om mantelzorgers en hun naasten met dementie te helpen in dit traject. De casemanager dementie is een centraal aanspreekpunt en vertrouwde professional met veel kennis over dementie en de dementiezorg, die in verschillende fasen van het ziektetraject de persoon met dementie en de mantelzorger begeleidt. Zo kan de dementerende zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.

Gerelateerde artikelen

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet…

“Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering”, vertelt Ben Pos. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noorderboog in Meppel en volgt een van de eerste gespecialiseerde opleidingen voor…

Met de steun van partners, buren en vrienden is het voor veel mensen met dementie mogelijk om langere tijd prettig thuis te wonen. Soms echter is meer begeleiding van buitenaf…

Iets eenvoudigs als het tekenen van een klok, is een goed instrument voor een eerste screening op beginnende dementie. Dat concludeert Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie…

Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.