Blijf op de hoogte

Wetenschappelijk onderzoek naar dementie

Het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en dementie gaat onverminderd voort. Wat heeft het wetenschappelijk onderzoek naar dementie tot nu toe opgeleverd en op welke wijze gaan wetenschappers te werk?

Dementie is uiterst complex

Sinds het wetenschappelijk onderzoek naar dementie in de jaren tachtig van de vorige eeuw vaart nam, zoeken wetenschappers door middel van talloze studies naar een oplossing van het vraagstuk. Dat is geen eenvoudige opgave. Het omvat behalve de ziekte van Alzheimer circa vijftig andere ziektes die verschillende oorzaken en symptomen hebben. Er bestaat niet één antwoord op dementie. Wetenschappers blijven daarom breed zoeken naar oplossingen op het gebied van onder andere medicatie, zorg en preventie.

Onderzoek kost veel tijd

Wetenschappers denken dat de behandeling van de ziekte van Alzheimer in de toekomst ligt in het aanpakken van verschillende factoren die de ziekte beïnvloeden. Daarbij moet er rekening gehouden worden met onder andere iemands leeftijd en zou er gebruik gemaakt moeten worden van verschillende medicijnen. Het ontwikkelen en onderzoeken van dergelijke medische behandelingen kost veel tijd.

In Nederland verkeren momenteel tien studies naar medicijnen die dementie kunnen vertragen, voorkomen of genezen in een vergevorderde fase van het onderzoek. Bij bewezen succes moet de farmaceutische industrie na het wetenschappelijk onderzoek beslissen of zij een medicijn verder wil ontwikkelen. Het kan dan nog circa tien jaar duren voordat een medicijn werkelijk te koop is.

Wat leveren de onderzoeken op?

Maar een klein deel van de wetenschappelijke studies leidt tot baanbrekende resultaten. Het andere deel levert evengoed een belangrijke bijdrage aan de kennis over dementie. Uit sommige studies blijkt vooral waar de oplossing van dementie niet gezocht moet worden. Ook die inzichten hebben wetenschappers nodig voor vervolgonderzoek. Tot nu toe hebben wetenschappelijke studies al belangrijke inzichten gegeven in onder andere de mogelijkheid van dementerenden om nieuwe vaardigheden te leren of de voorzichtigheid die gewenst is bij het toedienen van antipsychotica aan mensen met dementie.

Maatschappelijke aandacht voor dementie

Dinant Bekkenkamp is stafmedewerker Onderzoek en Beleid van Alzheimer Nederland: “Verschillende soorten van onderzoek zijn nodig om de puzzel die dementie is verder op te lossen. Innovatieve, vaak experimentele onderzoeken, zijn risicovoller. De kans dat ze niet slagen is sterk aanwezig. Toch is ook dat onderzoek nu en in de toekomst van groot belang, naast het reguliere onderzoek.” Ook patiënten en mantelzorgers kunnen wetenschappers belangrijke aanwijzingen geven. Alzheimer Nederland betrekt hen daarom de laatste jaren bij het beoordelen van sommige onderzoeksvoorstellen. Op die manier kan er getoetst worden of er behoefte is aan de inzichten die het wetenschappelijk onderzoek mogelijk op zal leveren.

Ook dr. Olga Meulenbroek, onderzoekster bij het Radboud Alzheimer Centrum in Nijmegen, is scherp op de vragen en behoeftes die er spelen bij mensen buiten de wetenschap. “Een groot deel van de medisch gerelateerde vragen aan de Nationale Wetenschapsagenda gaat over dementie. De antwoorden op die vragen zijn al voorhanden. Blijkbaar heeft die kennis veel mensen nog niet bereikt. Het is één van onze taken als wetenschappers om dergelijke inzichten zo goed mogelijk te communiceren naar het grote publiek.”

Gerelateerde artikelen

“Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering”, vertelt Ben Pos. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noorderboog in Meppel en volgt een van de eerste gespecialiseerde opleidingen voor…

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet…

Met de steun van partners, buren en vrienden is het voor veel mensen met dementie mogelijk om langere tijd prettig thuis te wonen. Soms echter is meer begeleiding van buitenaf…

Iets eenvoudigs als het tekenen van een klok, is een goed instrument voor een eerste screening op beginnende dementie. Dat concludeert Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie…

Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.