Mantelzorg – zorg geleverd door naasten zoals familieleden, vrienden of buren – is een zware taak. Zeker als het gaat om mensen met dementie. Gelukkig kan deze hoge druk steeds meer worden verlicht, bijvoorbeeld door de inzet van e-health en casemanagers voor dementerenden. Prof. dr. Anne Margriet Pot, verbonden aan de faculteit klinische psychologie van de VU, licht het toe.

Grote druk op mantelzorgers

Aangezien het denken van dementerenden achteruit gaat, treden mantelzorgers steeds meer in de rol van supervisor. “Dat maakt het extra belastend, je bent continu voor iemand anders aan het denken en proberen degene met dementie te ondersteunen, zodat die zo goed mogelijk blijft functioneren.” “Tegelijkertijd kunnen mensen met dementie bijvoorbeeld apathisch of agressief worden, soms ook naar de mantelzorger toe.”Deze grote druk vertaalt zich duidelijk in cijfers: één op de vier mantelzorgers heeft een depressieve stoornis.

Casemanager dementie

E-health: hulp bij dementie

Er gloort hoop voor de mantelzorgers van dementerende mensen. Er komt steeds meer ondersteuning in een vroeg stadium, bijvoorbeeld in de vorm van e-health (zorg op internet). “Daarmee kun je op een eenvoudige manier een grote groep bereiken. Een ander voordeel is dat het een efficiënte manier lijkt om mantelzorgers te ondersteunen, want vaak hebben zij het toch al druk genoeg. Het is niet voor iedereen geschikt, maar voor veel ook wel.”

Voor mantelzorgers kan het ook helpen om zich voor te stellen wat dementie precies is. Ook daartoe zijn verschillende online toepassingen ontwikkeld, zoals de Alzheimer Experience. “Zo kun je zien wat het is om dementie te hebben en dit vanuit verschillende perspectieven zien. Je kunt switchen tussen de persoon met dementie, de mantelzorger, de professionele hulpverlener of een dokter die commentaar geeft.”

Casemanager dementie

Ook de inzet van een casemanager dementie kan ondersteunend werken. Casemanagement is bedoeld om mantelzorgers en hun naasten met dementie te helpen in dit traject. De casemanager dementie is een centraal aanspreekpunt en vertrouwde professional met veel kennis over dementie en de dementiezorg, die in verschillende fasen van het ziektetraject de persoon met dementie en de mantelzorger begeleidt. Zo kan de dementerende zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.