Blijf op de hoogte

Wereld Alzheimer Dag 2016

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag. Iedereen doet extra zijn best om de urgentie voor dementie op de agenda te krijgen. Vrijwilligers, patienten, mantelzorgers, artsen en onderzoekers en bekende Nederlanders: iedereen zet zich in om zijn of haar persoonlijke verhaal te delen en geld voor onderzoek te werven.

Campagne Samen dementievriendelijk

Met de campagne Samen dementievriendelijk hoopt Alzheimer Nederland onder meer een stap in de juiste richting te zetten. De campagne bestaat onder meer uit trainingen en tv-commercials. Deze hebben tot doel om de kennis te vergroten over hoe om te gaan met mensen met dementie en zo Nederland dementievriendelijker te maken. “De urgentie is groot omdat het aantal mensen met dementie toeneemt door de vergrijzing. Daarnaast wonen mensen met dementie steeds langer thuis. Zodoende komen we in onze samenleving steeds vaker mensen met dementie tegen”, zegt Nienke van Wezel, projectleider van Samen dementievriendelijk.

Ze vervolgt: “Wij willen de komende vijf jaar Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Het helpt als mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger.”

Leren omgaan met dementie

Op samendementievriendelijk.nl kunnen mensen zich aanmelden als dementievriendelijk en een korte online training doorlopen. Daarin worden handvatten aangereikt om goed om te gaan met mensen met dementie. Voor een aantal branches zijn en worden specifieke trainingen ontwikkeld. Zo zijn inmiddels de trainingen ‘Op het gemeentehuis’ en ‘In de winkel’ ontwikkeld. Deze kunnen zowel online als op locatie plaatsvinden. Deelnemers leren vaardigheden in de omgang met mensen met dementie binnen hun eigen context.

Bron: Alzheimer Nederland.

Gerelateerde artikelen

“Dementie op jonge leeftijd vraagt om een specialistische benadering”, vertelt Ben Pos. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Noorderboog in Meppel en volgt een van de eerste gespecialiseerde opleidingen voor…

Bijna 4,5 jaar. Dat is hoe lang mensen die getroffen worden door dementie op jonge leeftijd gemiddeld in onzekerheid verkeren terwijl een diagnose uitblijft. Omdat men het niet verwacht, niet…

Met de steun van partners, buren en vrienden is het voor veel mensen met dementie mogelijk om langere tijd prettig thuis te wonen. Soms echter is meer begeleiding van buitenaf…

Iets eenvoudigs als het tekenen van een klok, is een goed instrument voor een eerste screening op beginnende dementie. Dat concludeert Linda Wever, oud-OU-student Psychologie. Ze deed voor haar eindscriptie…

Groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie is de laatste jaren in opkomst en ook nog volop in ontwikkeling. Deze dagbesteding draagt eraan bij dat mensen met dementie…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.