Blijf op de hoogte

Kindgerichte zorg kan beter

Kindgerichte zorg is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen. Denk aan het serieus nemen van angst en stress en het zo veel mogelijk voorkomen van pijn. Directeur Hester Rippen van Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) licht dit toe: “Of het nu gaat om pasgeborenen of tieners, met een gebroken arm of een chronische aandoening, wij behartigen de belangen van al deze kinderen en hun ouders en geven informatie en advies”. De stichting zet zich in om medische zorg in de ziekenhuizen te verbeteren vanuit het perspectief van de kinderen en hun ouders.

Ziekenhuizen met een kwaliteitskeurmerk

Het is belangrijk om de verschillen tussen de ziekenhuizen op het gebied van kind- en gezinsgerichte zorg in kaart te brengen. Ouders moeten hiervan bewust worden gemaakt. Zij hebben namelijk vragen over een goede voorbereiding op een ziekenhuisopname, of bij klachten of de keuze van een ziekenhuis voor hun bevalling.

Ziekenhuizen die voldoen aan de door K&Z opgestelde criteria voor kindgerichte zorg kunnen het Smiley-kwaliteitskeurmerk ontvangen. Smileys bestaan in brons, zilver en goud voor de kinder- en kraamafdelingen en dagbehandeling. Het overgrote deel van de ziekenhuizen heeft een bronzen smiley. Om ziekenhuizen te stimuleren naar het volgende niveau van kindgerichte zorg te gaan, zijn er nu ook zilveren en gouden smileys (12 ziekenhuizen), evenals een smiley voor de spoedeisende hulp.

Ervaringen delen over zorg

Voor kinderen is een ziekenhuisopname vaak spannend. Ze weten niet wat hen te wachten staat. Het is daarom belangrijk dat kinderen én ouders hun ziekenhuiservaring met anderen kunnen delen. Hester Rippen: “Door die ervaringen weten wij wat er leeft en hoe we het samen met de ziekenhuizen beter kunnen maken. We hebben al veel bereikt, zoals ouders die nu altijd bij hun kind mogen zijn, ook tijdens het inleiden van een narcose. Nu ligt de nadruk van onze werkzaamheden meer op de inbreng van de kinderstem in de zorg. Dit doen we via medische richtlijnen, raden, commissies en adviezen. Ik zou het kind als patiënt graag zien als gelijkwaardige partner in de zorg. Het is belangrijk dat deze groep vertegenwoordigd wordt. Ieder kind komt een keer in het ziekenhuis en moet daar met zo min mogelijk trauma’s weer uit!”

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.