Blijf op de hoogte

Verbinding herstellen tussen gezinsleden met MDFT

Soms lopen jongeren en gezinnen vast als gevolg van langdurige, vaak meervoudige en complexe problematiek of traumatische gebeurtenissen. Traditionele hulpprogramma’s bieden niet altijd het gewenste resultaat.

“Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de jongere, maar bij de behandeling en begeleiding ook het gezin en de sociale omgeving te betrekken”, stelt Stephanie Kwakman, manager Kwaliteit & Innovatie van TriviumLindenhof. “MDFT of MultiDimensionele Familietherapie, biedt de mogelijkheid om de verbinding tussen de gezinsleden te herstellen en een veilig en krachtig netwerk rondom de jongere en het gezin te creëren.”

Wat is MDFT?

“Het is een intensieve familietherapie waarbij alle gezinsleden zoveel mogelijk worden betrokken. De therapeut heeft gedurende zes maanden twee tot drie keer per week individuele, ouder- en gezinsgesprekken met als doel dat de gezinsleden weer samen gaan praten over gevoelens, wensen, angsten en de toekomst. Door die intensieve contacten ontstaat er al snel een goede werkrelatie tussen de jongere, het gezin en de therapeut. Belangrijk bij de begeleiding is dat de therapeut geen ‘partij kiest’ en iedereen gelijkwaardig behandelt.”

Uit welke delen bestaat het traject?

“Het programma, zoals wij dat toepassen, kent drie fases”, vertelt Sifra Brouwer. Zij is, samen met o.a. Linda Plomp en Christine van Frederici, MDFT-therapeute bij TriviumLindenhof. “In de eerste fase wordt gewerkt aan het opbouwen van de werkrelatie. Iedereen krijgt de kans om te vertellen wat er is gebeurd en wat er naar zijn of haar mening zou moeten veranderen. Ik probeer dan de mensen samen om de tafel te krijgen zodat zij weer met elkaar kunnen praten en meer begrip krijgen voor elkaar.

De tweede en meest intensieve fase staat in het teken van verandering. Ik vraag dan om onderwerpen met elkaar te bespreken die ze graag willen veranderen. Waar is het misgegaan. Waar verlang je naar. Wat mis je. Op dat moment moet de vertrouwensband al heel sterk zijn want het vereist dat je je heel kwetsbaar opstelt. In de derde fase bereid ik het gezin voor op de toekomst. Wat is er nodig om straks zonder begeleiding verder te kunnen. Hoe zorg je dat je verder naar elkaar toe en niet weer uit elkaar groeit.”

Op welke manier staat de cliënt centraal?

Brouwer: “Alles draait om de jongere. En omdat hij of zij deel uitmaakt van een gezin, vrienden heeft, naar school gaat en sport, wordt dat netwerk zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling. Zo wordt er besproken wat vrienden voor ze betekenen, of ze tot steun zijn of juist zorgen voor extra spanning. Ook wordt er ingaan op wat ze willen bereiken, wat de belemmeringen zijn en hoe we die samen aan kunnen pakken. Daarbij streven wij er vooral naar om de jongere en de gezinsleden vaardigheden te leren om dat in de toekomst zelf te kunnen.”

Wat zijn de resultaten van deze aanpak?

Kwakman: “De brede aanpak heeft als resultaat dat het met de meeste jongeren beter gaat in het gezin en op school. Ze zeggen vaak dat ze zich sterker en meer serieus genomen voelen. Ze kunnen beter omgaan met sociale situaties en worden bijvoorbeeld minder snel boos. Als resultaat komt ook naar voren dat de relaties binnen het gezin verbeterd zijn. De gezinsleden begrijpen elkaar beter. Jongeren, ouders maar ook verwijzers geven in de meeste gevallen aan dat zij heel tevreden zijn over de aanpak en het resultaat. De meeste gezinnen maken het traject helemaal af.”

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.