Blijf op de hoogte

Allergie bij kinderen

Allergie komt steeds vaker bij kinderen voor en is de laatste twintig jaar zelfs verdubbeld. Allergische klachten zijn onder andere vermoeidheid, slecht slapen, hoesten en concentratiestoornissen op school. Een effectieve behandeling is dus erg belangrijk.

Oorzaken van allergie

Allergische klachten worden verklaard door een samenspel van erfelijke factoren en omgevingsfactoren. Zo is vastgesteld dat allergie met gezinsgrootte samenhangt. Kinderen met meerdere oudere broers en zussen hebben minder kans op het ontwikkelen van allergie dan de oudere kinderen in het gezin. Ook kinderen die op boerderijen opgroeien, lopen minder kans een allergie te ontwikkelen. Het lijkt er dus op dat mindere hygiëne, de verhoogde kans op infecties in grote gezinnen en de blootstelling aan bacteriële producten op boerderijen tot gunstige veranderingen in het immuunsysteem van jonge kinderen leiden. Hierdoor is er minder risico op het ontwikkelen van een allergie.

Allergie test | Behandeling | Mijn Gezondheidsgids

Behandeling van hooikoorts

Voor de symptomatische behandeling van hooikoorts bestaan er oogdruppels, neussprays en tabletten die de allergische klachten kunnen onderdrukken. Vaak gaat het hiermee goed en is de patiënt tevreden. Voor kinderen met een therapieresistente allergie is een injectiekuur (subcutane immunotherapie) een effectieve behandeling. Die behandeling is veilig zolang het volgens de regels wordt uitgevoerd.

De injectiekuur voor een pollenallergie laat meestal veel effect zien in het eerste seizoen. Er zijn veel minder klachten van neus en ogen, maar vooral heeft het kind veel minder last van de ontstekingsfase van de hooikoorts. De injectiekuur vermindert vermoeidheid, vergroot de energie en zorgt voor een betere concentratie op school.

Nieuwe immunotherapie

Deze verbetering van vooral de kwaliteit van leven wordt niet altijd met de standaardmedicijnen zoals tabletten en nevel bereikt. De ontwikkeling van nieuwe meer gebruikersvriendelijke toedieningsvormen maakt de voordelen van immunotherapie voor een grotere groep mensen toegankelijk, vooral voor kinderen.

Sinds een paar jaar is er een nieuwe vorm van immunotherapie, waarbij eenmaal daags een snel smeltende tablet moet worden ingenomen. Deze tablet heeft een goed resultaat bij graspollenallergie. Voor een goed effect wordt een behandelduur van tenminste drie jaar aanbevolen.

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.