Blijf op de hoogte

Bloeddrukcurve ontwikkeld voor kinderanesthesie

Onderzoekers van het UMC Utrecht en TNO hebben referentiecurves ontwikkeld waardoor anesthesiologen beter kunnen bepalen wanneer een bloeddruk van een kind onder narcose laag is in vergelijking met andere eerder geopereerde kinderen. Het risico op hersen- of orgaanletsel door narcose wordt hierdoor verkleind. De publicatie van het onderzoek is te lezen in Anesthesiology.

Gebrek aan bloeddruk bandbreedte

Jaarlijks worden in Europa en de VS meer dan 6 miljoen kinderen geopereerd onder narcose. Het is normaal dat bij patiënten onder narcose de bloeddruk onder narcose daalt, omdat de zelfregulerende functies van het lichaam dan worden uitgeschakeld. Als de bloeddruk echter te laag wordt, kan dat schade opleveren aan de hersenen of andere organen. Om die reden wordt er tijdens een operatie de waarden nauwlettend in de gaten gehouden. Alleen was er tot nu toe geen wetenschappelijk gedefinieerde bandbreedte waarbinnen de bloeddruk moest blijven.

Bloeddrukcurve

Anesthesioloog Jurgen de Graaff heeft het onderzoek geleid en de curve en bijbehorende bandbreedte ontwikkeld. “De schade is niet altijd direct na de operatie merkbaar en het is ingewikkeld om te bepalen of die ontstaat door een te lage bloeddruk of door andere aspecten van anesthesie. De uitkomsten van dit onderzoek zijn daarom ook erg relevant voor verder onderzoek”, aldus de Graaff.

Tot nu toe was onbekend wat normaal voorkomende waarden zijn voor de bloeddruk van kinderen onder anesthesie. Anesthesiologen bepaalden of de bloeddruk te laag was aan de hand van kennis en inzicht van de bloeddrukwaarden van gezonde kinderen zónder anesthesie.

Verkleining hersen- of orgaanletselrisico

De onderzoekers hebben meer dan 100.000 anesthesieverslagen van één Nederlands en negen Amerikaanse ziekenhuizen bekeken. Op basis van deze analyse zijn curves opgesteld gerelateerd aan gewicht, lengte, leeftijd en geslacht van kinderen, volgens dezelfde methode als gebruikt bij groeicurves van de Wereldgezondheidsorganisatie. De ontwikkelde curve en bandbreedte geven anesthesiologen tijdens een operatie een nauwkeuriger beeld van de bloeddrukwaarden waardoor het risico op hersen- of orgaanletsel wordt verkleind.

Bron: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.