Blijf op de hoogte

Bewegend leren van peuter tot kleuter en verder

Om in Nederland bewegend leren op gang te krijgen binnen alle Integrale Kindcentra, kinderopvangorganisaties en in het onderwijs moet zo vroeg mogelijk worden gestart. Jan-Paul de Beer, directeur Springlab: “We moeten beginnen bij de echt jonge kinderen (peuters) om zo bewegend leren tot standaard te maken. Vervolgens kan bewegend leren geïntegreerd worden in het onderwijs.”

Waarom is het belangrijk om vanaf de vroege kinderopvang te beginnen?

“Kinderen doen niets liever dan lekker spelen. Door op jonge leeftijd te starten hebben kinderen er plezier in, waardoor de kans op herhaling – van een spel – maar ook beweging in algemeen groter wordt. Het plan is om te beginnen bij de peuters en vanuit daar de stap te maken naar de kleuters en zo verder. Zo groeien de spellen mee met de ontwikkeling van kinderen.”

Wat is er nodig om bewegend leren te implementeren?

“Iedereen kan dit doen. Het is belangrijk dat het niet veel voorbereiding kost en het gemakkelijk toe te passen valt. Daar komt een stuk technologie bij kijken. Bewegend leren spellen maken gebruik van een innovatieve technologie om bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren te combineren in een compleet nieuwe leerervaring voor peuters. Hierdoor kan het stapsgewijs onderdeel worden van de dagelijkse activiteiten op de kinderopvang en het lesprogramma op school.”

Aan wat voor activiteiten kan men denken bij bewegend leren?

“Een voorbeeld van een activiteit is de beweegvloer. Hierbij wordt licht geprojecteerd op een vloer en kan een camera de beweging van de kinderen volgen. Vervolgens reageren de kinderen op de lichtprojecties. Deze techniek prikkelt kinderen om in beweging te zijn en te spelen. De beweeg- en leergames die wij maken zijn educatief onderbouwd. Ze passen bij de leerdoelen van kinderen. Dit maakt het voor leraren of pedagogisch medewerkers direct inzichtelijk dat het een verantwoorde activiteit c.q. leerdoel is.”

10 voordelen van bewegend leren
1. Actief spel is de ultieme leervorm
2. Op naar een langer leven
3. Voel je goed over jezelf
4. We zijn gemaakt om te bewegen
5. Het onderwijs zit al jaren stil
6. De wereld is ons klaslokaal
7. Betere opslag van de lesstof in het geheugen
8. Barst van de ideeën
9. Dé manier om de schooltijden te verkorten
10. School wordt leuker voor kind én docent

Meer informatie
www.kinderopvanghumanitas.nl
www.springlab.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.