Blijf op de hoogte

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en thema’s verschillen vaak erg per wijk. “Onze uitdaging is om met ouders meer preventieve groepsgerichte aanpakken te vinden die ouders helpen en ook bijdragen aan het versterken van de wijk. Essentieel daarbij is samenwerking: als je samen iets aanpakt en een oplossing bedenkt, kom je veel verder.”

Gezamenlijke aanpak

Lokalis en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben met ouders deze uitdaging opgepakt. Passend bij de vraag betrekken ze hierbij ook anderen uit de wijk zoals scholen, huisartsen of het welzijns- en jongerenwerk. “In plaats van elke vraag individueel beantwoorden, kijken we naar mogelijkheden om dit gezamenlijk groepsgericht aan te pakken. Daarnaast zoomen we in op de vraag en op de mogelijk meer onderliggende oorzaken. We hebben vertrouwen in de kracht van groepen en dat het helpend is als ouders elkaar ondersteunen, vanuit hun eigen vragen en ervaringen. We ondersteunen de groepen met de inzet van een professional en het beschikbaar maken van kennis”, aldus Debbie van Veghel, de kwartiermaker van de collectieve aanpak.

Drie pilots

Het idee is om denken en doen zoveel mogelijk hand in hand te laten gaan en juist samen met ouders en professionals een aanpak te ontwikkelen, met de vraag als startpunt. “We willen graag leren van de praktijk, daarom zijn we in drie wijken, op basis van daar veel voorkomende vragen, gestart. De onderwerpen zijn echtscheidingsproblematiek, kinderen met overgewicht en de daarbij horende opvoedvraag grenzen stellen, en kinderen die door problematiek niet naar school gaan. Als voorbeeld kwamen we als Lokalis in een bepaalde wijk veel vragen over veranderend ouderschap en echtscheiding tegen.

De JGZ kwam die vragen ook regelmatig tegen. Als we nu samen kijken naar die vragen, hoe kunnen we ouders dan passend en meer preventief ondersteuning bieden waarbij er ruimte is om ervaringen te delen en te leren van elkaar. Iedere wijk is uniek en oplossingen zijn dus niet simpelweg te kopiëren, maar we kijken maar de werkbare elementen omdat deze vaak bruikbaar zijn voor andere vraagstukken en andere wijken.” De wijkteams en JGZ ondersteunen veel ouders individueel en hebben hier hun handen vol aan. Daarnaast inzetten op collectieve preventie is niet makkelijk. Om deze ontwikkeling te versterken en te versnellen, gebeurt dat in de nabije toekomst met ondersteuning van de nieuwe JGZfunctie adviseur Collectieve Opvoedingsondersteuning. “We willen met deze functie de professionals in de wijken faciliteren om deze beweging verder te kunnen realiseren en de collectieve aanpak duurzaam neerzetten.”

Resultaat en inovatie

Het is gelukt om met de drie pilots groepen samen te stellen, waar ouders en professionals van Lokalis en JGZ met elkaar samenwerken. Deze groepen hebben allemaal een eigen karakter. Het gaat om duurzame samenwerking in de wijk: als je samen iets aanpakt en een oplossing bedenkt, kom je verder en bereik je meer gezinnen. En door deze samenwerking kunnen we preventiever ondersteuning bieden.”

Meer informatie?
www.lokalis.nl
www.utrecht.nl/jeugdgezondheidszorg

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.