Blijf op de hoogte

Ontwikkelingsproblemen bij te vroeg geboren kinderen

Kinderen die 4 tot 8 weken te vroeg worden geboren, groeien vaak minder goed en hebben daardoor meer kans op ontwikkelingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van Baukje Dotinga van de afdelingen Neonatologie en Gezondheidswetenschappen van het UMCG. “Het was al langer bekend dat er een verband bestaat tussen groei en ontwikkeling bij kinderen die meer dan acht weken te vroeg worden geboren, de vroeg prematuren”, zegt Dotinga. “Deze studie toont aan dat die samenhang tussen groei en ontwikkeling ook bestaat bij de matig prematuren.” De resultaten van Dotinga’s onderzoek worden vandaag gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Pediatrics.

IQ, aandacht en motoriek

In Nederland wordt zo’n 8% van de kinderen te vroeg geboren van wie 7% matig te vroeg. Lange tijd werd gedacht dat het wel goed zou komen met de ontwikkeling van deze matig prematuren. De laatste jaren blijkt echter dat er bij een deel van deze kinderen sprake is van ontwikkelingsproblemen. De studie van Dotinga toont aan dat deze ontwikkelingsproblemen samenhangen met een minder goede groei. “Kinderen die matig te vroeg geboren zijn, scoren lager op het gebied van intelligentie, aandacht en motoriek dan op-tijd geboren kinderen”, zegt Dotinga. “We hebben ontdekt dat deze achterstand gerelateerd is aan groei.

Kinderen tussen de 1 en 4 jaar die een lager gewicht hebben, scoren minder goed op intelligentie. Echter, teveel gewichtstoename tussen het 4de en het 7de jaar leidt weer tot slechtere scores op het gebied van motoriek, aandacht en IQ. En een te geringe schedelgroei tijdens het 1ste levensjaar hangt samen met problemen op het gebied van aandacht en motoriek.”

Voeding

Dat matig te vroeg geboren kinderen slechter groeien, hangt waarschijnlijk samen met de voeding. Dotinga: “De boodschap van dit onderzoek aan consultatiebureaus en kinderartsen is dan ook om alert te zijn op tegenvallende groei. Krijgt het kind genoeg voedingsstoffen binnen? Wat kan er verbeterd worden? In een vervolgonderzoek wil ik kijken naar de relatie tussen voeding, de vroege groei en de vroege ontwikkeling bij vroeg prematuur geboren kinderen van 0 tot en met 3 maanden.”

Pinkeltje-studie

Het onderzoek van Dotinga maakt deel uit van de Pinkeltje-studie. Deze studie, uitgevoerd op een groot aantal consultatiebureaus in Nederland, is gericht op het volgen van de groei, ontwikkeling en gezondheid van met name de matig prematuur geboren kinderen. Tijdens eerder onderzoek werden de ontwikkelingsproblemen van matig te vroeg geborenen vergeleken met die van op-tijd geboren kinderen. Als groep bleken de matig te vroeg geborenen het net wat minder goed te doen dan de op-tijd geboren kinderen.

Bron: UMCG

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.