Blijf op de hoogte

De verbindende factor van kinderopvang

Het opvoeden van kinderen is een taak die ouders niet altijd alleen aan kunnen. Dat weet ook Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kinderopvang Humanitas. Volgens haar kan kinderopvang een verbindende factor zijn in het gemeenschapsgevoel van het opgroeiende kind.

Welke rol spelen jullie binnen het netwerk van kinderen?

“Als kinderopvangorganisatie hebben wij gezinnen in beeld die bij veel instanties niet of onvoldoende bekend zijn – bijvoorbeeld die van de niet-schoolgaande groep van 0 tot 4 jaar. Daarnaast hebben we dagelijks contact met ouders en horen hun vragen en zorgen. Wij streven ernaar om die kennis in combinatie met onze pedagogische kennis te delen met andere partijen, dat past ook bij onze visie ‘terug naar de kracht van samen’. Zo werken we zowel binnen integrale kindcentra (IKC’s) als daarbuiten steeds meer samen met scholen. Maar ook in andere situaties kunnen we een verbindende factor zijn door onze kennis over kindontwikkeling te delen. Zo werken we in Enschede samen met de gemeente en professionals uit verschillende domeinen in een consultatieteam voor jonge, alleenstaande moeders. Een ander voorbeeld waarvan zowel ouders als kinderen profiteren is de voorschoolse schakelgroep gericht op taalontwikkeling voor peuters van niet-Nederlandstalige ouders. Ouders van kinderen uit deze groep nemen om de twee maanden deel aan een ouderbijeenkomst waar zij kunnen oefenen met het spelmateriaal om zo ook hun eigen taalvaardigheid te verbeteren en bovendien terecht kunnen voor opvoedvragen. Zowel het consultatieteam voor jonge moeders als deze schakelgroep helpen ouders een zo stabiel mogelijke omgeving voor hun kind te realiseren, door verschillende kennis en informatie aan te bieden op een plek.”
 

“We creëren zo dichtbij huis een omgeving waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en het leven kan leren”

 

Jullie zijn ook betrokken bij verschillende activiteiten voor kinderen zelf

“Dat klopt. In samenwerking met gemeenten en andere lokale partijen dragen we bij aan projecten rondom sport en gezonde voeding voor kinderen. Een ander initiatief waar we enthousiast over zijn, is de introductie van een Pedagogisch Onderwijs Medewerker (POM) op de basisschool. Deze medewerker begint ’s ochtends op de voorschoolse opvang, staat overdag voor de klas – afgewisseld door een leerkracht – en verzamelt kinderen na schooltijd weer voor de naschoolse opvang. Een POM biedt kinderen stabiliteit en continuïteit, omdat hij of zij ze gedurende de hele dag op verschillende momenten ziet. En de leerkracht ervaart de toegevoegde waarde van andere specialistische kennis.”

Komen er nog nieuwe initiatieven aan?

“Vanaf schooljaar 2018-2019 is Kinderopvang Humanitas in Rotterdam Delfshaven met een alternatief voor de buitenschoolse opvang gestart: Eisvrij. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar door ze mee te nemen op ontdekkingstocht in hun eigen buurt en stad. Ze kijken achter de schermen bij allerlei bedrijven en instellingen. Zo leren zij hun omgeving kennen en hun plek daarin. Ook op die manier dragen we bij aan het wederopbouwen van een stukje gemeenschapsgevoel voor het opgroeiende kind.”

Meer informatie
Kinderopvang Humanitas is één van de grootste maatschappelijke kinderopvangaanbieders, met ongeveer 400 locaties en een bereik van 20.000 kinderen door heel Nederland. Zij streeft naar optimale ontwikkeling voor elk kind, door het toevoegen van haar pedagogisch expertise aan de lokale cirkel rondom kind en ouders. Voor informatie zie www.kinderopvanghumanitas.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.