Blijf op de hoogte

Kinderen adviseren over hun eigen beweging

Kinderen kunnen heel goed meehelpen bij het inrichten van hun eigen beweegomgeving en het ontwikkelen van beweegprogramma’s. Je vergroot dan de kans op succes. Zij weten immers het beste wat wel en niet aanslaat, zo denken VUmc-onderzoekers.

Onderzoek naar beweging bij kinderen

De onderzoekers vroegen daarom kinderen mee te denken over wat voor soort schoolplein hen in beweging houdt. Onderzoeker Mai Chin A Paw: “Kinderen zijn ´experts´ van hun eigen leven en kunnen daardoor een unieke bijdrage leveren aan onderzoek dat beoogt hun leven te verbeteren.” De resultaten van dit onderzoek zijn recentelijk gepubliceerd in het ‘International Journal of Environmental Research and Public Health‘.

Regelmatige lichaamsbeweging is essentieel voor de gezondheid, maar ook belangrijk voor optimale leerprestaties. Echter, ondanks de vele beweegstimuleringsprogramma’s bewegen Nederlandse kinderen te weinig: van de 10-12 jarigen voldoet slechts 2% van de meisjes en 16% van de jongens aan de norm van ten minste 60 minuten matig tot zwaar intensief bewegen per dag (bron: ENERGY studie).

Wat is een aantrekkelijk schoolplein?

Kinderen van drie Amsterdamse basisscholen werden uitgenodigd om te onderzoeken wat een schoolplein voor kinderen aantrekkelijk maakt om op te bewegen. De kinderen waren enthousiast want ‘volwassenen bedenken namelijk echt saaie dingen’, aldus één van de kind-onderzoekers. De VUmc- en kind-onderzoekers onderzochten gezamenlijk welke elementen op het schoolplein hen stimuleren tot bewegen of juist belemmeren. Naast het verzamelen van gegevens, waren de kinderen ook betrokken bij de data-analyse en presentatie van de resultaten.

Bewegen moet vooral leuk zijn

Kinderen blijken erg gemotiveerd om hun mening te delen en soms zelfs verbaasd dat volwassenen naar hen luisteren. Hun ideeën voor het schoolplein waren concreet, realistisch en waardevol. Bewegen moet vooral leuk zijn. Leuk en actief spelen op het schoolplein kan als er voldoende variatie is in speelmateriaal en activiteiten. Kinderen spelen immers 8 jaar op hetzelfde schoolplein.
Ook vinden kinderen het belangrijk dat er regels zijn als deze er maar toe doen. Bijvoorbeeld dat ze elkaar niet mogen pesten en jongens de bal ook doorspelen naar meisjes. Chin A Paw: “De kinderen vinden ook dat er meer moet mogen. Zoals klimmen in bomen en hard achter elkaar aan rennen. Ze vinden uitdagende speelmogelijkheden belangrijker dan het beperken van de risico’s dat ze zich kunnen bezeren.”

Bron: Vumc.

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.