Blijf op de hoogte

Veranderende wereld maakt jeugdketen relevanter dan ooit

“Wij Zijn Jong is een brede, landelijke speler binnen de jeugdketen. Wij bekommeren ons om de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 21 jaar, in het licht van de toekomst waarin zij zich staande zullen moeten houden. Met ruim 2.500 medewerkers zetten wij ons in voor de ontwikkeling van die kinderen en jongeren. Onze taak is vormend, om zo te zorgen dat zij als zelfstandige, sociale en bekwame burgers onderdeel worden van de samenleving. Dit pakken we breed op, met divisies die actief zijn in jeugdhulp, bedrijfskundige en technologische ondersteuning, onderwijsverbetering en -vernieuwing en kinderopvang.

In de kinderopvang zijn we een van de grootste aanbieders van Nederland én uitgesproken maatschappelijk. Dit betekent in ons geval ook dat wij al het geld dat wij verdienen, herinvesteren in verbetering en/of vernieuwing van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld door met de Wij zijn JONG-Foundation initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan mondiale kindontwikkeling, kansengelijkheid en duurzaamheid. Maar natuurlijk ook door te investeren in onze medewerkers, kwalitatieve doorontwikkeling en samenwerking.

De jonge generatie van nu wordt voor een groot aantal uitdagingen gesteld. Digitalisering, globalisering, de toenemende kansenongelijkheid, de grenzen van wat het milieu kan hebben aan vervuiling: het heeft allemaal effect op de wereld waarin onze kinderen opgroeien en leven. Het is de taak van professionals en organisaties binnen de jeugdketen om kinderen als volwaardig burger de toekomst in te laten gaan. We moeten dus goed nadenken of de huidige systemen (en overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen) nog wel passend zijn voor de tijd waarop we onze jeugd voorbereiden. Geven we ze nog wel de juiste tools mee om te dealen met de wereld waarin ze opgroeien? En heel fundamenteel: waartoe voeden we op?”

Dat is een forse vraag…

“Ja, maar het is wel de basis onder alles wat we in de sector doen. Volgens mij zijn we met elkaar relevanter dan ooit. Want alle genoemde ontwikkelingen zetten de bestaande maatschappelijke structuren onder druk. Nu al. Als we zicht hebben op waartoe we opvoeden, kunnen we ook de manier waarop we dit als jeugdketen mogelijk maken hier opnieuw op inrichten. De kennis en vaardigheden van de partijen binnen de sector moeten we behouden en samenbrengen in nieuwe oplossingen. We zullen onze handen ineen moeten slaan. De kinderopvang kan het niet alleen, de jeugdzorg kan het niet alleen en het onderwijs ook niet. Daar is vertrouwen voor nodig, lef, leiderschap én visie dus.”

Wat draagt Wij Zijn JONG daaraan bij?

“Wij willen een beweging op gang brengen waarin nagedacht wordt over dit onderwerp. Daarom organiseren we landelijke bijeenkomsten. Ogenblikken, waarop we met denkers, pedagogen en betrokken professionals uit het veld debatten voeren en verkennen welke ervaringen en gedachten er zijn. Landelijk trekken we hierbij op met onze collega’s van KINDwijzer. Daarnaast bouwen we aan nieuwe partnerschappen die nieuwe vormen van kindontwikkeling mogelijk maken. Ons partnerschap met Young Impact is daar een mooi voorbeeld van. Jaarlijks zetten meer dan 10.000 jongeren tussen 14 en 19 jaar zich binnen Young Impact in voor de maatschappij, waardoor ze impact hebben én leren wat het met henzelf doet om zich vrijwillig in te zetten. Een kans om non-formeel te leren die we de komende jaren nog veel meer jongeren willen bieden.”

Verbinden in een versnipperde sector met soms ook uiteenlopende belangen. Is dat niet pittig?

“Iedereen ziet hoe de huidige systemen binnen de jeugdketen nu piepen en kraken: toenemende laaggeletterdheid, toenemend beroep op jeugdzorg, steeds meer kinderen van school zonder startkwalificaties, de groeiende kloof tussen arm en rijk, culturele segregatie. Ik denk dat we heel erg veel te verliezen hebben als we niets veranderen, namelijk: de toekomstige generatie. En dat besef – dat er belangrijkere dingen zijn dan meer marktbelang of winstmaximalisatie – zie ik ook om mij heen. De jeugd van nu ís de toekomst en zij verdienen het dat wij er alles aan doen om hen zo goed mogelijk op deze toekomst voor te bereiden.”

Meer informatie?
www.wijzijnjong.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.