Blijf op de hoogte

Optimale ontwikkeling gun je ieder kind

De wereld verandert. Er wordt wel gezegd dat het niet gaat om een tijdperk van verandering, maar om een verandering van tijdperk. Dit vraagt andere talenten van kinderen. Ze komen later misschien in beroepen terecht die we nu nog niet kennen of kunnen bedenken. Dat betekent veel voor hun ontwikkeling. Humankind, voorheen Kinderopvang Humanitas, zet daarom vol in op optimale kindontwikkeling. Binnen hun kinderopvang, maar ook met nieuwe initiatieven. Kinderen meegeven dat ze de wereld iets unieks te bieden hebben. Dat ze deel uitmaken van een groep, zichzelf kunnen zijn en mogen ontdekken wat ze leuk vinden. Dat is de stevige basis die gelegd wordt en een blijvende, positieve impact heeft op hun ontwikkeling en leven.

De overtreffende trap

Kinderen leren door ervaringen op te doen, door de wereld te ontdekken, door te observeren en te experimenteren. Juist in de eerste jaren zijn kinderen erg gevoelig voor stimulerende input die ze krijgen aangeboden uit hun omgeving. Humankind maakt zich er sterk voor dat alle kinderen de kans krijgen om niet alleen te groeien, maar echt tot bloei te komen. “Die overtreffende trap, daar staan we voor. Elk kind telt hier voor honderd procent mee en mag helemaal zichzelf zijn. Wij geloven dat een kind dat groeit en bloeit in potentie een wereldverbeteraar is. Daarom dagen wij kinderen uit om mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Wij leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefomgeving, voor zichzelf en voor de ander. Wij faciliteren en stimuleren kinderen het beste uit zichzelf te halen. Vanzelfsprekend binnen veilige en passende kaders”, vertelt Sacha Ausems, voorzitter Raad van Bestuur van Humankind. “Zo bieden wij kinderen een goede basis om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, sociale individuen; ofwel krachtige volwassenen.”

De ruimte krijgen

“Wij geloven dat de context waarin kinderen opgroeien bepalend is voor hun welzijn, gezondheid en geluk. Kinderen hebben er baat bij om vanaf heel jonge leeftijd de ruimte te krijgen zichzelf te ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij dagen baby’s al uit om op ontdekkingstocht te gaan. Bij ons liggen baby’s in een grond box: een veilige omgeving met matten en verrijkend materiaal waar ze de wereld zelf kunnen ontdekken. Voor oudere kinderen hebben we projecten zoals Eisvrij, waarbij kinderen hun eigen wijk ingaan. Ze werken bijvoorbeeld mee in de Kuip en leren van een barista de kneepjes van het vak. Ook ontmoeten de kinderen stadgenoten en komen ze op plekken met een bijzonder verhaal, zoals de kubuswoningen in Rotterdam. Hiermee geven we de kinderen een verbreed perspectief op de wereld en de juiste prikkels passend bij hun ontwikkelingsfase, waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien.”

Autonomie en respect

De kleinsten krijgen op schoot de fles of een hapje. Zodra een kind zelf kan zitten, eten ze aan hun eigen, lage tafel, smeren ze hun eigen brood en drinken ze uit een gewone beker. “Natuurlijk ondersteunen de pedagogische medewerkers waar nodig, maar wij laten kinderen zoveel mogelijk zelf ervaren, ontdekken, beslissen en ook fouten maken. Daar leren ze van. Wij kijken wat het kind aan kan en stimuleren nieuwsgierigheid. We zijn met professionele aandacht op het kind gericht en vullen aan. We pakken niks zomaar over. We pakken ook niet zomaar een kind op. We laten weten wat we gaan doen: Ik neem je mee. Ik til je op. Zo ervaart het kind hoe je respectvol met elkaar omgaat.”

Bewegend leren

Onderzoek toont aan dat circa 80% van de Nederlandse kinderen te weinig beweegt, terwijl bewegend leren bewezen effectief is. Projecten als Eisvrij en de Outdoor BSO motiveren kinderen om erop uit te gaan en om buiten bezig te zijn. “Sowieso zijn wij minimaal 25% van de tijd buiten met onze kinderen. Daarnaast zijn wij blij met de samenwerking met onze partner Springlab. Samen met hen én de innovatieve techniek van bijvoorbeeld het Springlab peuterpakket streven wij ernaar kinderen in beweging te brengen. Bewegen is heel belangrijk voor de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Kinderen die zich lichamelijk goed voelen, hebben meer energie om te leren.”

Kracht van samen

Ouders en kinderen hebben vaak te maken met meerdere instanties die betrokken zijn bij ontwikkelvraagstukken. Al die organisaties handelen vanuit hun eigen expertise. Humankind gelooft in de kracht van samen, goede onderlinge verbinding en afstemming in belang van het kind. In de directe leefomgeving én landelijk. “We zien vaak dat ouders allerlei vragen hebben over hun kinderen. Zij maken liever even een praatje met de pedagogisch medewerker dan dat ze een instantie bellen voor advies. Juist het laagdrempelige contact is heel waardevol. We zouden graag zien dat we rondom het kind en de ouders een optimaal ecosysteem creëren waarin we samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.”

Een mooi voorbeeld is een pedagogisch medewerker, die met de ouders om tafel ging om te bespreken hoe zij het beste hun kind kunnen benaderen. Zij vroeg hen dit ook met het kind te bespreken: niet praten over, maar praten met. Enkele dagen later ziet het kind de pedagogisch medewerker op afstand en komt naar haar toegerend: “Jij hebt mijn ouders gepraat!”, zegt hij en geeft haar een dikke knuffel.

Pedagogiek en didactiek


Humankind werkt liefst intensief samen met lokale partners als scholen, welzijnsinstanties, consultatiebureaus, gemeenten of verenigingen. Zo creëren zij met korte lijnen en een goede afstemming een ecosysteem waarin kinderen nog beter kunnen groeien en bloeien. Op de basisschool ligt de focus op de didactische kant. Wij voegen onze pedagogische expertise toe. Die combinatie biedt kansen. “Wij willen verbinding creëren tussen onderwijs, pedagogiek en zorg. We investeren en signaleren tijdig aan de voorkant en doen wat nodig is, zodat aan de achterkant minder geld nodig is voor zorg en er minder problemen ontstaan op latere leeftijd. Hiermee investeer je eigenlijk in een gezonde samenleving.”

Het delen van een gebouw bevordert de samenwerking. Leerkrachten, intern begeleiders en pedagogisch medewerkers kennen elkaar en de kinderen goed. Het wordt ineens een stuk gemakkelijker om wederzijds informatie uit te wisselen. “In Enschede staat één leerkracht voor twee groepen. Zij werkt samen met een pedagogisch medewerker van Humankind. De verschillende perspectieven die de professionals kunnen geven van uit hun expertise hebben samen een grote toegevoegde waarde voor de ontwikkelingskansen van het kind. Ik zie hier zelfs kansen om het lerarentekort op te vangen, maar de onderwijswereld vindt het nog wel heel spannend als ik dat zeg”, zegt Sacha met een hoopvolle glimlach.

“Idealiter willen wij laagdrempelige samenwerking realiseren met alle betrokken partijen in de lokale leefomgeving van het kind. Daar horen scholen natuurlijk bij, maar ook sportclubs, bibliotheken, gemeenten en zorginstanties. Wij hebben maar één doel: optimale ontwikkeling voor elk kind.”

Meer informatie
Humankind (in 1983 gestart als Kinderopvang Humanitas) is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en –ontwikkeling in Nederland. Onze pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Wij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind. In een samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Wij innoveren, stimuleren, faciliteren en brengen betrokken partijen samen om de cirkel rondom het kind en ouders te versterken. Dat doen we zowel lokaal als landelijk. Onze meer dan 450 locaties worden dagelijks bezocht door circa 25.000 kinderen.
www.humankind.nl
Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.