Blijf op de hoogte

Muziek in de kinderopvang

Muziek kan de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd stimuleren. Wetenschappelijk onderzoek leert dat muziek onder andere de concentratie en de prestaties kan bevorderen. Kinderopvang en onderwijs kunnen hun voordeel hiermee doen, zegt Joost Korver, directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH).

Waarom is het belangrijk dat er meer gebruik wordt gemaakt van muziek in de kinderopvang en het onderwijs?

“Omdat je zo de creativiteit stimuleert. De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen. Zij krijgen te maken met enorme maatschappelijke veranderingen en nieuwe vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de transitie van de economie, energie en aan allerlei zaken op gebied van natuur en milieu. Om beslagen ten ijs te komen heb je creatief denkvermogen nodig. Muziek stimuleert dat vermogen. Een mooi voorbeeld is Finland. Daar zijn zo’n 25 jaar geleden de creatieve vakken verplicht gesteld. Het gevolg is dat de creativiteitscurve in Finland, als één van de weinige landen in Europa, aan het stijgen is.”

Hoe kan muziek kinderen stimuleren in hun ontwikkeling?

“Muziek leert je om beter te luisteren en je beter te concentreren. Als jij je beter kunt concentreren, onthoud je zaken beter en kun je vragen beter beantwoorden. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat actief muziek maken het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogt, en het abstractievermogen en het analytisch denken verbetert. Gezamenlijk musiceren versterkt het groepsgevoel, de sociale en de emotionele vaardigheden.”

Staan kinderen open voor muziek?

“Honderd procent. Baby’s worden rustig van neuriën of zingen of van een melodietje uit een muziekdoosje. Peuters zijn over het algemeen gek op liedjes luisteren, zingen en dansen. Liedjes worden ook gebruikt om overgangen in het dagritme van peuters aan te geven. Op veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt samen een liedje gezongen voor het fruithapje of de lunch. Muziek blijft aanspreken; ook in de basisschoolleeftijd en in de ontwikkeling naar jong volwassenheid. Je wordt er vrolijk van en enthousiast. Dat alles maakt muziek tot een geweldig instrument.”

Muziek verdient een plaats in de pedagogische visie?

“Zeker. Kinderen in aanraking brengen met muziek past goed bij de betekenis van opvang en onderwijs: een basis bieden voor persoonlijke en sociale groei en het stimuleren van de ontwikkeling van elk kind. Het mooie van muziek is dat het een ‘taal’ is die vrijwel iedereen aanspreekt en die mensen met elkaar verbindt. Als je samen muziek maakt moet je goed naar elkaar luisteren. Waar het om gaat is dat je gezamenlijk iets moois neerzet. Voor harmonie zorgt. Het is onbegrijpelijk dat wij in Nederland niet meer gebruikmaken van de bewezen kracht en waarde van muziek.”

Welke plaats heeft muziek bij SKDH?

“We gaan muziek aanbieden in de kinderopvang, te beginnen met vijf van onze drieëndertig locaties in de Kop van Noord-Holland. Daar hoort ook bij dat we muziekinstrumenten in bruikleen geven. Muziek levert een bijdrage aan een fundamentele doelstelling: kinderen de kans geven en uitdagen om vaardigheden en talenten te ontwikkelen zodat ze kunnen uitgroeien tot betrokken burgers die deel zijn van hun sociale omgeving en zorg leren dragen voor anderen. Dat maakt ons ‘kinderopvang plus’. Om te kunnen realiseren wat we willen is samenwerking erg belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van partnerschap met ouders/verzorgers en de gemeente, wijkteams en jeugdzorg en organisaties op het gebied van sport, cultuur en natuur.”

Meer informatie
SKDH – Stichting Kinderopvang
www.skdh.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.