Blijf op de hoogte

Veiliger vervoer voor kinderen

Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving en zeker in het verkeer. Dat blijkt ook uit cijfers van Veiligheid.nl: de afgelopen vijf jaar is het aantal ziekenhuisopnamen van kinderen tussen de nul en twaalf jaar, die betrokken waren bij een verkeers- of ander ongeval, met 35 procent gestegen. Mede door verbeterde acute medische zorg is het aantal dodelijke slachtoffers afgenomen, maar toch komen elk jaar circa 160.000 kinderen op een Spoedeisende Hulp (SEH) terecht.

Task Force Kinderveiligheid

Het probleem is dat kinderveiligheid tegenwoordig weinig prioriteit meer heeft in het gezondheidsbeleid, na jaren van aantoonbaar succes van campagnes op dit gebied. Omdat het onderwerp uiteraard onverminderd belangrijk blijft, heeft een aantal nauw betrokken partijen zich verenigd in de Task Force Kinderveiligheid. Allereerst (maar niet alleen) vraagt de Task Force Kinderveiligheid aandacht voor veilig vervoer in de auto.

Onveilig vervoer

De Task Force Kinderveiligheid heeft geconstateerd dat maar liefst 73 procent van de ouders hun kinderen tussen 0 en 4 jaar niet veilig vervoeren. Overigens denken die ouders daar zelf heel anders over: ze hebben autostoeltjes aangeschaft en 99 procent van de ouders is overtuigd van het idee dat hun kind veilig in de auto zit. Kennelijk schort het nodige aan de voorlichting en kennis op dit gebied. Zo stappen ouders vaak te snel over naar een grotere autostoel: 15 procent van de kinderen zit niet in de goede stoel. Bovendien is 33 procent niet goed bevestigd en maar liefst 41 procent zit niet goed vast in de autostoel. Ook blijkt bij het vervoer van baby’s dat de beugel van het baby-autostoeltje regelmatig in de onjuiste stand staat, de airbag zelfs aan staat en dat baby’s, ondanks de voorschriften, toch voorwaarts worden vervoerd.

Controle als sleutelwoord

Het vervoer van jonge kinderen kan snel en eenvoudig verbeterd worden. Met enkele controles kunnen ouders met jonge kinderen zelf de veiligheid al verbeteren. Allereerst is de juiste autostoel van belang. Stap niet te snel over naar een grotere stoel. Op www.veiligheid.nl/indeauto kan iedere ouder bepalen wat de beste stoel voor het kind is en is een uitgebreide instructie te vinden. Ten slotte geldt de aanbeveling dat het kind echt goed strak in de gordels zit, anders heeft het weinig nut. Nieuwe autostoelen voldoen aan de nieuwe Europese norm: i-Size. Hierbij staat langer achterwaarts vervoer, indeling op basis van lengte en installatie door ISOFIX centraal.

De i-size richtlijn

De Europese richtlijn i-Size is de stap voorwaarts in veiliger vervoer van kinderen door middel van langer achterwaarts vervoer tot minimaal 15 maanden, betere bescherming tegen zijwaartse aanrijdingen en correcte installatie van de stoel met behulp van ISOFIX.

Waarom is achterwaarts vervoer beter? Het hoofdje van het kindje is vooral het eerste jaar relatief zwaar. De nek is nog niet sterk genoeg ontwikkeld om een eventuele impact van een frontale aanrijding aan te kunnen. Tevens wordt er te vaak te vroeg overgestapt van een baby autostoeltje naar een opvolgend peuterautostoel wat nu nog veelal voorwaarts gericht is.

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.