Blijf op de hoogte

Kinderen in beweging brengen

Technologie heeft ons leven de afgelopen eeuwen een stuk makkelijker gemaakt, maar dit heeft helaas ook een keerzijde: waar we vroeger veel moesten bewegen kunnen we nu de hele dag stilzitten. Het resultaat hiervan is dat we momenteel een stuk minder gezond zijn dan voorheen. Drie organisaties hebben de handen ineen geslagen om daar verandering in te brengen. Directeur Jan-Paul de Beer van Springlab, Sacha Ausems, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Kinderopvang Humanitas en Ludo Stroobants, directeur van uitgeverij Zwijsen, doen een boekje open over hun gezamenlijke doel.

Op welke manier helpen jullie organisaties bij de stap naar meer bewegend leren?

De Beer: “Waar de technologie in ons leven bewegen enerzijds bijna overbodig maakt, zetten wij technologie juist in om bewegen makkelijker te maken. Springlab biedt educatief onderbouwde beweeg- en leergames, gemaakt en getest voor en door verschillende doelgroepen. Zo bieden we een interactieve beweegtechnologie die reageert op de beweging van de kinderen. Met behulp hiervan kun je kinderen op een stuk vloer van slechts twee bij drie meter heel actief in beweging brengen én laten leren. Dankzij de koppeling aan specifieke leerdoelen weet een docent of pedagogisch medewerker bovendien precies welke vaardigheden de kinderen al bewegend leren. Deze technologie voor bijvoorbeeld peuters op de kinderopvang is echter nog maar het begin. Door nu momentum op te bouwen met onze partners hopen we met ons gezamenlijke enthousiasme het hele onderwijs in beweging te brengen. Het uiteindelijke doel is een groot platform waar alle vraag en aanbod omtrent bewegend leren samenkomt.”
 

“Het uiteindelijke doel is een groot platform waar alle vraag en aanbod omtrent bewegend leren samenkomt.”

 
Ausems: “Vanuit Kinderopvang Humanitas zijn we bij deze samenwerking betrokken omdat bewegend leren in onze ogen onlosmakelijk verbonden is aan optimale kindontwikkeling. Daarnaast geloven we in de kracht van kennisdeling met andere partijen die een rol spelen in de leefomgeving van het kind. Door financieel én met pedagogische expertise te investeren in Springlab dragen we bij aan de creatie van het uiteindelijke platform. Iedereen die oplossingen, vragen of ideeën heeft die passen bij deze gedachtegang krijgt een podium hierop, van pedagogisch experts, uitgevers, en ouders tot kinderen zelf.”

Hoe zien jullie de toekomst binnen het onderwijs en de kinderopvang?

De Beer: “De samenwerking tussen Zwijsen, Springlab en Kinderopvang Humanitas is een mooi voorbeeld van hoe verbinding tussen professionals inspirerende lessen mogelijk maakt. Nieuwe educatieve materialen ontzorgen pedagogisch medewerkers en docenten, terwijl ze elk kind ondersteunen bij het ontdekken van de wereld. We krijgen dan ook veel enthousiaste reacties, onder andere vanuit de G4, het samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de toekomst hopen wij dat kinderen op duizenden plekken in Nederland met bewegend leren aan de slag gaan.”

Stroobants: “We hebben gezamenlijk een grote ambitie en hopen dat velen zich bij het platform zullen aansluiten.”

Meer informatie
Wil jij ook starten met bewegend leren? Voor meer informatie of een demo ga je naar www.springlab.nl
www.kinderopvanghumanitas.nl
www.zwijsen.nl
www.springlab.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.