Blijf op de hoogte

Pedagogische kwaliteit als vanzelfsprekend uitgangspunt

Goede kinderopvang is van groot belang. Het is dan ook gerechtvaardigd dat de overheid sinds dit jaar de kwaliteitseisen van de kinderopvangorganisaties heeft verhoogd, zegt Tine Oudshoorn, directeur van Vlietkinderen.

Kunt u iets vertellen over de nieuwe Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang?

“Zoals de naam al zegt, is de wet bedoeld om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Hierbij is de centrale vraag: hoe ontwikkelen jonge kinderen zich en hoe kunnen kinderopvangorganisaties
hier een positieve bijdrage aan leveren? Er worden onder andere eisen gesteld aan goed opgeleid personeel en het volgen van kinderen in hun ontwikkeling. Maar ook veiligheid en de waarborging ervan, vormen een aandachtspunt. Ik sluit me hier volledig bij aan en denk dat het belangrijk is dat organisaties kwaliteitsslagen blijven maken.”

Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor Vlietkinderen?

“Bij Vlietkinderen zit de pedagogische kwaliteit in het DNA van de organisatie. Dit betekent dat wij al jaren investeren in de pijlers waarop onze pedagogische kwaliteit is gebaseerd. Zoals in het handelen van onze medewerkers, de inrichting van locaties, de materialen, het dagritme en de activiteiten. De nieuwe wet kwam voor ons dan ook niet als een grote verrassing en eigenlijk spelen we er al automatisch op in. Aanpassingen zijn enkel nodig op het gebied van bedrijfsvoering en papierwerk.”

Wie kunnen allemaal bij jullie terecht?

“We bieden verschillende soorten opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Vlietkinderen is een organisatie die al ruim 40 jaar geworteld is in de regio Leidschendam- Voorburg-Den Haag. We hebben locaties die midden in de wijken en dichtbij scholen liggen. Daarbij wordt intensief samengewerkt met scholen, gemeenten en lokale aanbieders op het gebied van jeugdpreventie, sport, muziek en cultuur. We verbinden ons graag aan partners die spelend leren stimuleren. Samen met onderwijskoepels werken we aan de vorming van (integrale) kindcentra. Daarnaast zijn we bezig met het bieden van diensten die aansluiten bij het moderne gezinsleven. Zo verzorgen we warme maaltijden, een kapper op locatie en vervoer naar sportclubs en zwemles.”

Wat maakt Vlietkinderen zo uniek?

“Ik denk dat dit niet zozeer in de extra diensten zit, maar juist in de basis van ons dagelijks werk en overtuiging dat goede kinderopvang essentieel is voor kinderen. Wij bieden een plek waar ouders hun kind met een gerust hart naartoe kunnen brengen en waar ze worden geprikkeld om de wereld te ontdekken, dus iets extra’s mee krijgen in hun ontwikkeling. Samen met ouders gaan we een educatief partnerschap aan en doen we dagelijks ons uiterste best om kinderen datgene te bieden wat zij nodig hebben. Een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving.”

Meer informatie?
Bezoek de website van Vlietkinderen: www.vlietkinderen.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.