Blijf op de hoogte

Uit school naar huis? Nee, naar je tweede thuis!

Een tweede thuis. Daar waar je na school even tot rust komt en je, in je eigen tempo, verder ontdekt, probeert en leert. Zo voelt het voor ieder kind op elke Noord-Hollandse locatie van de naschoolse kinderopvang van SKDH. “Die veilige plek, waar je kunt buitenspelen of juist binnenblijft om te doen waar je op dat moment zin in hebt. Waar onze pedagogisch medewerkers kinderen ondersteunen bij alles wat hun ontwikkeling ten goede komt. Dát is het uitgangspunt voor onze BSO’s,” vertelt Jacqueline Poiesz, pedagogisch beleidsmedewerker bij SKDH.

“Bij SKDH geloven we sterk in méér bieden dan enkel opvang,” vertelt Jacqueline bevlogen. “Wij maken deel uit van de wereld van het opgroeiende kind. Daarom is onze betrokkenheid erop gericht kinderen voor te bereiden op hun toekomst en daarbij zo goed mogelijk aan te sluiten op hun individuele ontwikkeling. Zo zie ik er, samen met mijn twee collega’s van Team Pedagogiek, op toe dat onze visie – de ontwikkeling ondersteunen in een tempo dat precies bij dat kind past – geen betekenisloze woorden vormen, maar écht op elke locatie tot leven komt. En dan passend bij elke leeftijd. Want je kunt je vast voorstellen dat een kind van vijf een andere sociaal-emotionele ontwikkeling doormaakt en dus andere aandacht nodig heeft dan een elfjarige.”

Contextrijke omgeving

Jacqueline: “We zetten in op een contextrijke omgeving. Dat betekent dat alle ruimtes ingericht worden op zo’n manier die past bij de leefwereld van de kinderen van die specifieke groep. In de buitenschoolse opvang kiezen we er daarom vaak voor om de groepen op te splitsen in 4 t/m 7 en 8+. Zodat we passende activiteiten kunnen aanbieden en kinderen kunnen ontdekken en doen waar ze op dat moment zelf aan toe zijn.” Voor BSO-kinderen van 8+ biedt SKDH uitdagende programma’s in haar Experience Labs. Dit zijn opvallende omgebouwde voormalige SRV-wagens voor activiteiten die zijn gericht op het ontwikkelen van eigentijdse vaardigheden, de zogenoemde 21st century skills.

Verzin het zelf!

Jacqueline: “Op de BSO’s werken we met thema’s, maar dan bewust niet op een schoolse manier. De kinderen komen daar tenslotte net vandaan. Belangrijk is dat de kinderen zélf zoveel mogelijk invulling geven aan de thema’s. Dus zelf activiteiten verzinnen die daarbij passen. Onze medewerkers helpen de kinderen dan bij het realiseren van hun plannen en ideeën. Zo kwam op één van onze locaties, uitgenodigd door de kinderen, de burgemeester over zijn beroep vertellen. En bedachten de kinderen op een andere locatie om taarten te bakken voor mensen die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. En dan natuurlijk zelf ook die flyers ontwerpen, maken en in de buurt uitdelen. De kinderen maakten zelf een keuze uit de personen die de buurt had voorgedragen, bakten een taart en brachten die langs bij degene die volgens hen de taart het meest verdiend had. Geweldig toch?”

Bij onze kinderopvang geldt buiten is beter

“Bij ons zijn geen schermen aanwezig. Er is wel een tablet, maar die gebruiken we alleen als een kind, in het kader van een thema of vanwege huiswerk, iets moet opzoeken. Juist zélf rommelen, ontdekken, bedenken, knutselen en spelen, is ons beleid. En vooral lekker buiten als het even kan!” vervolgt Jacqueline. “We hebben een samenwerking met de Helderse Vallei, een natuurgebied waarin speciale activiteiten voor SKDH plaatsvinden. Voor elke leeftijd is er wat. En dat is een groot succes, om de simpele reden dat natuur het altijd goed doet. Kinderen krijgen er nooit genoeg van om buiten te zijn.”

Praten als Thomas Gordon

Ook belangrijk bij de buitenschoolse opvang van kinderopvang Den Helder is het gedachtegoed van Thomas Gordon. En dan vooral zijn idee over hoe je kinderen aanspoort om duidelijk te praten. Jacqueline: “Onze pedagogisch medewerkers worden met zijn methode opgeleid. Je ziet dat de kinderen daardoor op een prettige manier assertief worden en beter leren overleggen. Ze kunnen tenslotte goed met woorden aangeven wat ze wel en niet willen. Dat betekent in de praktijk zoveel als niet gaan slaan als er iets gebeurt wat ze niet zint, maar kunnen uitleggen wáárom het ze niet zint. Dus in plaats van onverwacht bouwblokjes af te pakken, zegt een kind dan tegen een ander: ‘Ik wil wat bouwen, dus ik wil ook graag wat steentjes.’”

Tevreden over onze aanpak

“Een betrokken ondersteuning bij de ontwikkeling van kinderen, dat is kort gezegd waar SKDH voor staat,” aldus Jacqueline. “Ik zie in de praktijk terug dat dat gewaardeerd wordt. Door de ouders én de kinderen. Zo komen brugpiepers in dat eerste jaar op de grote school soms nog even terug naar ‘hun’ BSO. ‘Even een knuffel brengen aan de juf,’ zeggen ze dan. Ouders zijn doorgaans ook tevreden blijkt uit de evaluatieformulieren. Met name over onze pedagogisch medewerkers, die dus dagelijks met de kinderen werken. “Dank voor jullie bijdrage aan de opvoeding van onze kinderen! Jullie waren onmisbaar voor ons!, is wat een van de ouders liet weten via onze Facebookpagina” Dat vind ik iets om trots op te zijn.”

Meer informatie
www.skdh.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.