Bij studiebegeleiding ligt het accent vaak op het aanvullen van tekorten. Communiceer je niet goed? Dan wordt het een communicatietraining. Het is beter om te kijken naar iemands talent. Dat zorgt voor meer motivatie, betere resultaten en een groeiend zelfvertrouwen. Dat vindt Esther Scholten, directeur 4YoungTalent (4YT, talent- en studiebegeleiding). Haar organisatie is aangesloten bij Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Beide organisaties realiseren samen een doorgaande ontwikkelingslijn voor jongens en meisjes van nul tot achttien jaar.

Ondersteuning en uitdaging

De meeste jongeren hebben meer talenten dan ze denken, zegt Esther. “Daarom stimuleren we jongeren om zich te ontplooien en hun capaciteiten te benutten.” Vanuit vestigingen in Julianadorp, Den Helder en Schagen verzorgt 4YT sinds 2013 studiebegeleiding in combinatie met talentontwikkeling voor jongeren van 10 tot 18 jaar in de Kop van Noord-Holland. Het motto is ‘voor en door jongeren’. Studenten van hbo of universiteit helpen jongeren die een opleiding volgen in het voortgezet onderwijs en behoefte hebben aan extra ondersteuning of extra uitdaging. “Samen met de jongere wordt bepaald welke onderdelen extra aandacht nodig hebben. Rekenen of taal bijvoorbeeld, de Cito-toets of juist extra verrijkings- of verdiepingsmateriaal.” Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal acht jongeren. Ook individuele begeleiding is mogelijk. Voor kinderen uit groep acht van de basisschool is een programma ontwikkeld dat is gericht op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. “Bij die overgang komen jongeren vaak voor grote voor uitdagingen te staan. Dat komt door het verschil in tempo en lesniveau en door de manier van werken. Voor sommige kinderen is het heel prettig als ze vooraf een beetje vertrouwd worden gemaakt met hun nieuwe situatie.”

Aanpak werpt vruchten af

De aanpak werpt vruchten af, want bijna alle talenten uit studiejaar 2018-2019 gingen over naar het volgende leerjaar. Het slagingspercentage van talenten lag 15% hoger dan het gemiddelde percentage van de scholen uit de buurt en van de mavo slaagde 100% . 4YT organiseert ook thema-avonden voor jongeren en ouders of verzorgers, bijvoorbeeld over het verbeteren van leerstrategie en motivatie, over school en opvoeding en over de overstap van de basisschool naar de middelbare school. 4YT is ook bezig met de opzet van een vakantieschool. Het doel is om daar naast praktische zaken als ‘leren leren’ en ‘bijspijkeren’, aandacht te besteden aan de ontwikkeling van ‘21st century skills’. Dit zijn vaardigheden als ICT-gebruik, creativiteit, ondernemerschap en kritisch en probleemoplossend denken. Esther: “In een wereld die steeds complexer wordt, kun je niet alles alleen. Belangrijk is samenwerken en gebruikmaken van elkaars talenten. Dat doen we zélf ook. We werken samen met scholen, coaches, (ortho) pedagogen en remedial teachers in de regio.”

Studiebegeleiding van oud-talent Bart

Bart is een van de studiecoaches van 4YT. Hij studeert commerciële economie (tweede jaar) aan de Hogeschool van Amsterdam. Bart geeft bijles in de vakken economie en management & organisatie. Als havo-student was hij een paar jaar geleden een van de talenten. “Het ging niet goed op school. Mijn motivatie was niet groot. School zag ik vooral als een verplichting.” Bart kreeg studiebegeleiding en ondersteuning bij wiskunde en Engels. Wat hem ook hielp was een duidelijke planning van de leeractiviteiten die van hem werden verwacht. Terugblikkend op zijn tijd als talent zegt hij: “Ik heb er veel aan gehad, want ik ben ik in één keer geslaagd voor mijn havodiploma. Mijn ervaringen met de studiecoaches komen me goed van pas nu ik zelf coach ben en talenten mag begeleiden.”

Meer informatie
www.4youngtalent.nl/