Blijf op de hoogte

Vergroten van zelfstandigheid met oog voor talent

In Nederland wonen ongeveer 3,8 miljoen kinderen en jongeren. Met verreweg de meesten van hen gaat het doorgaans goed. Maar er zijn ook kinderen die extra begeleiding op hun ontwikkelpad nodig hebben. Of het nu gaat om gedrag of sociaal emotionele ontwikkeling, kinderen uit kwetsbare gezinnen, maar ook met een beperking of specifieke diagnose. KluppluZ kan met hun aanpak deze kinderen de extra ondersteuning bieden die ze nodig hebben, zonder hen onnodig uit de vertrouwde omgeving te halen.

Ambulante zorg, dicht bij het kind

Directeur Marjon Schepens legt uit: “Bij voorkeur zetten we de zorg al heel vroeg en preventief in. Want zo kunnen we zwaardere zorg voorkomen, wat een grote impact heeft op de kinderen en hun gezin. Dat doen we door ambulante zorg te verlenen. Dicht bij het kind, binnen de kinderopvang, op school, of thuis. Zo worden allerlei ongewenste neveneffecten voor het kind zoveel mogelijk vermeden. En als het kind behoefte heeft aan meer, dan bieden we dat in groepsverband aan.”

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid, met oog voor hun talent

De diversiteit in de ontwikkelvraag van de kinderen bij KluppluZ is groot. Daarom wordt voor elk kind een eigen plan gemaakt. “We werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid, met oog voor hun talent. Dat doen we samen met de ouders en andere betrokken professionals. Wanneer niet duidelijk is wat er nodig is dan zullen we observeren en onderzoeken om op maat te bepalen welke intensiteit en vorm van begeleiding nodig is”, vertelt Schepens.

Verwijzing

Kinderen komen altijd via een verwijzing bij KluppluZ terecht. Binnen hun werkgebied in delen van Noord-Brabant en Gelderland weten scholen, huisartsen, generalisten en het Centrum voor Jeugd en Gezin hen steeds sneller te vinden. Scholen kunnen zelfs rechtstreeks extra begeleiding inkopen. Alles om zo vroeg mogelijk bij de situatie te zijn.

Ouder heeft altijd de zwaarste stem

Schepens: “We leren de kinderen om te gaan met hun situatie door met hen in gesprek te gaan en hun zelfinzicht te vergroten. Dat kunnen we doen door in de klas aanwezig te zijn, maar soms moet je een kind juist uit de situatie halen om extra ondersteuning te kunnen bieden.” Die beslissingen neemt men niet alleen bij KluppluZ. “Uiteraard gaat alles in samenwerking met de ouders en andere zorgprofessionals. Tijdens de tijdelijke begeleiding van elk kind maak je afspraken over de te nemen stappen. Dat doe je met elkaar, want de ouder blijft nog altijd de zwaarste stem hebben in elke beslissing.”

Veel reacties achteraf

Dankzij deze werkwijze weet KluppluZ al sinds 2009 voor veel ouders de zorgen te verminderen en hun kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. “Wij krijgen veel reacties achteraf. Als ouders benoemen dat wij een wezenlijk verschil hebben gemaakt, dat we hun kinderen weer terug hebben kunnen begeleiden naar een reguliere setting, dan hebben wij onze taak volbracht.”

Meer informatie?
www.kluppluz.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.