Blijf op de hoogte

Paracetamol veilig voor premature baby's

In onderzoek van het Máxima Medisch Centrum (MMC) is voor het eerst aangetoond dat het veilig is om premature baby’s te behandelen met paracetamol voor pijnbestrijding. Het onderzoek is uitgevoerd door door Christ-jan van Ganzewinkel, verpleegkundig specialist en werkzaam op de NICU (intensive care voor te vroeg geborenen) van MMC.

Premature baby’s

Gemiddeld ondergaan te vroeg geboren baby’s op een NICU meer dan tien pijnlijke (be)handelingen per dag. Van Ganzewinkel laat zien dat paracetamol, toegediend via een ader, goed wordt verwerkt door het lichaam van de vroeggeboren baby’s. Dit geldt al voor de kleinste patiëntjes geboren na een zwangerschap van minder dan 32 weken. Er zijn geen bijwerkingen gevonden.

Mogelijkheden pijnbestrijding beperkt

Dat veel te vroeg geboren baby’s pijn ervaren blijkt uit eerder onderzoek. Daarnaast toonde een recente studie aan dat pijnmeting en pijnbehandeling op NICU’s in een groot aantal Europese landen, ook in Nederland, nog onvoldoende plaatsvindt. De mogelijkheden voor pijnbestrijding bij pasgeborenen zijn beperkt, omdat er weinig bekend is over de werking en effecten van de pijngeneesmiddelen. Vooral bij zeer te vroeg geborenen is dit echter lastig, bijvoorbeeld omdat zij niet of beperkt voeding verdragen. Het onderzoek van Van Ganzewinkel laat zien dat het gebruik van meerdere doses paracetamol via de ader bij deze kwetsbare groep patiëntjes leidt tot voorspelbare bloedspiegels.

Effectieve dosering vaststellen in vervolgstudie

De onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor vervolgonderzoek naar de juiste, effectieve dosering. Het onderzoek van Van Ganzewinkel draagt om deze reden bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare patiëntjes.
Bron: MMC

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.