Blijf op de hoogte

Ouders blijken kind van hetzelfde geslacht voor te trekken

Vraag een gemiddelde ouder aan welk kind hij of zij de voorkeur geeft en het antwoord zal zijn dat hij niet kan kiezen. Onderzoekers hebben echter aangetoond dat dit niet klopt. Wanneer het aankomt op het uitgeven van geld, neigen moeders hun dochter voor te trekken en vaders hun zoon.

Denkbeeldige kinderen

Het onderzoek bestond in totaal uit vier delen en is recent gepubliceerd in the Journal of Consumer Psychology. Aan het eerste experiment namen 250 mensen deel. Zij moesten zich inbeelden dat zij ouders waren van zowel een zoon als een dochter. Vervolgens kregen zij de fictieve mogelijkheid om een cadeaucheque van 50 dollar aan één van hen weg te geven.

De onderzoekers ontdekten dat 62 procent van de mannen voor hun denkbeeldige zoon koos, terwijl 71 procent van de vrouwen hun illusionaire dochter aanwees als ontvanger van het cadeau.

Cadeau bij vragenlijst

Het tweede onderzoek was niet hypothetisch, maar betrok 52 ouders van echte kinderen. Hen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen waarmee zij een prijs konden winnen. Van tevoren konden zij aangeven welk cadeau zij prefereerden: een tas voor hun zoon of voor hun dochter.

Uiteindelijk bleek dat 87% van de vaders een cadeau voor hun zoon kozen, terwijl 76% van de moeders een voorkeur voor de meisjestas had.

Identificatie

Vervolgens wilden de wetenschappers bestuderen of de reden achter deze voorkeur te maken had met geslacht. Zij deden dit aan de hand van een enquête, die vragen bevatte als: “Met wie kun je je het meest identificeren, je zoon of dochter?”

De resultaten toonden aan dat vaders zich meer met hun zonen konden vereenzelvigen en moeders met hun dochters. Het team concludeerde dan ook dat identificatie een belangrijke rol speelde.

Cultuuronafhankelijk?

In het laatste deel van de studie wilden de onderzoekers bekijken of de gevonden resultaten ook voor andere culturen golden. Zij maakten hiervoor gebruik van de Amazon’s MTurk database, die gegevens bevatte van 412 ouders van kinderen met verschillende geslachten. Van hen leefden 195 in Amerika en 217 in India.

De onderzoekers vroegen hen aan welk kind ze een schatkistobligatie van 25 dollar wilden geven. Ook moesten zij vragen beantwoorden die vergelijkbaar waren met die in het derde experiment werden gesteld.

Wat bleek? Ook nu gaven ouders de voorkeur voor het kind met hetzelfde geslacht. De wetenschappers concluderen dan ook dat het effect cultuuronafhankelijk is.

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.