Blijf op de hoogte

Moderne trends vragen om nieuwe aanpak kinderopvang

In een snel evoluerende samenleving is ook de persoonlijke ontwikkeling van kinderen aan verandering onderhevig. Omdat zij de volwassenen van morgen zijn, brengen de kindcentra van SKDH in Den Helder kinderen al vroeg in aanraking met de toekomst.

Joost Korver (bestuurder) legt dit uit aan de hand van een actueel voorbeeld: “Neem kunstmatige intelligentie en robotisering: welke invloed hebben deze trends op de traditionele beroepen? Bestaan die in de toekomst nog wel?” Hij legt daarmee de vinger op de zere plek, want doordat veranderingen elkaar in een razend tempo opvolgen is het een grote uitdaging om de jongste generatie klaar te stomen voor de wereld van morgen. Hoe kan men kinderen daarop voorbereiden?

Inspireren, uitdagen en leren

Korver: “Het is belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen plaatsvindt in een ‘contextrijke ontwikkelomgeving’, oftewel een uitdagende setting die aansluit op moderne trends. We stimuleren hen hierbij zelfstandig over oplossingen na te denken en zelf tot conclusies te komen. Daarbij proberen we aan te sluiten op hun belevingswereld en persoonlijke interesses.” Ook serieuze gesprekken over een ernstige gebeurtenis kunnen onderdeel zijn van contextrijke leermomenten, vertelt Korver. “Als een oma is overleden, kun je ervoor kiezen om het kind van het verdriet af te leiden. Maar je kunt het ook aangrijpen als kans om het over familie te hebben.”

SRV-wagens

SKDH beschikt ook over heel tastbare voorbeelden van hun contextrijke ontwikkelomgeving. Korver verwijst hiervoor trots naar vier omgebouwde SRV-wagens, die tegenwoordig dienst doen als mobiele ‘Experience Labs’. De mooie vormgeving van de wagens verraadt dat deze volledig in het teken staan van inspireren, uitdagen en leren. “De wagens zijn uitgerust met moderne voorzieningen, zoals internet en beeldschermen. Kinderen kunnen er leuke proefjes doen, leren programmeren, gamen en interessante workshops volgen”, vertelt Korver. De SRV-wagens lijken een afspiegeling van de veranderende samenleving, waarin ouderwets en modern steeds vaker op duurzame wijze worden verenigd. Die symboliek is Korver niet ontgaan: “Ook het samenbrengen van oud en nieuw is een onderdeel van innovatie. Ouders zeggen vaak: ‘ik wou dat wij dit in onze tijd hadden’.”

Stichting Kinderopvang Den Helder werkt samen met lokale organisaties

Naast de inspirerende binnen- en buitenkant, maken de wagens het mogelijk om kinderen op een leuke manier van A naar B te brengen. Daar staan hen vervolgens meer leerzame uitdagingen te wachten. Korver: “Als we een thema ‘gezondheid’ hebben, verblijven we een periode bij een zorginstelling op de stoep en regelen we allerlei leerzame activiteiten. Doen we iets met milieu, dan rijden we de wagens naar een mooi natuurgebied.” Daar gaat natuurlijk enige afstemming met lokale instellingen aan vooraf, maar daarvoor is de basis lang en breed gelegd, vertelt Korver: “We werken samen met verschillende organisaties, want als kinderopvangorganisatie kunnen we logischerwijs niet alles alleen doen. Zo hebben we een partnerschap met de Helderse Vallei. Zij organiseren leerzame excursies en voorzien ons van mooi lesmateriaal.”

Een ander samenwerkingsverband is opgezet met De Zorgcirkel, een Noord-Hollandse organisatie gespecialiseerd in ouderenzorg. Medewerkers kunnen hun kinderen binnenkort onderbrengen in een kindcentrum op locatie. Dit centrum heeft ruime openingstijden in verband met de fluctuerende werktijden van het personeel. Monique Cremers (bestuurder) ziet de samenwerking met enthousiasme tegemoet: “Beide organisaties willen van betekenis zijn in de maatschappij en waarde toevoegen aan het leven van mensen. Op meerdere plekken in het land is bewezen dat de samenwerking tussen ouderenzorg en kinderopvang goed uitpakt. Samen kunnen we groepsgewijs activiteiten organiseren, zoals zingen en spelletjes doen. Ook kan er met elkaar worden gegeten en voorstellingen worden gemaakt en bekeken. We verwachten dat er op deze manier ‘kleine’ en betekenisvolle relaties ontstaan. We streven naar dat soort bijzondere verbindingen tussen generaties. En dat het bijdraagt aan meer oog voor elkaar.”

Meer informatie
www.skdh.nl

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.