Blijf op de hoogte

Adviezen voor het veilig slapen van de baby niet altijd opgevolgd

Een aanzienlijk deel van de ouders volgt de adviezen rondom het veilig slapen van hun baby niet op. Dat blijkt uit de Peiling Veilig Slapen, waarvan de resultaten deze week zijn gepubliceerd. Het niet opvolgen van de adviezen rondom bijvoorbeeld een veilige slaaphouding of een veilige slaapomgeving vergroot het risico op wiegendood. Dit is het plotseling en onverwacht overlijden zonder dat daarvoor na uitgebreid onderzoek een verklaring voor te vinden is. In Nederland overlijden jaarlijks gemiddeld tussen de 10 en 20 baby’s in de leeftijd tot 12 maanden zonder aanwijsbare verklaring.

Slaaphouding baby

De peiling laat zien dat 7 van de 10 ouders er voor kiezen hun kind op de rug te laten slapen. De ouders die ervoor kiezen dit niet te doen, geven vaak als reden dat zij vinden dat hun kind beter op de zij of buik slaapt en de kans op een afgeplat hoofd dan kleiner wordt. De kans op wiegendood is bijna driemaal zo groot als een baby in buikligging slaapt, omdat de ademhaling in die houding sneller wordt belemmerd.

Baby in bed

Verder kiest 1 van de 12 ouders ervoor hun kind, tegen de adviezen in, bij hen in bed te laten slapen. Daarbij geven ouders als reden dat men vindt dat het makkelijk is voor het geven van borstvoeding en dat het kind beter slaapt. Samen slapen in een bed is echter risicovol tot de leeftijd van 4 maanden. Als de ouders roken of als het kind te vroeg geboren is, is het pas bij 6 maanden veilig. Het kind kan dan bijvoorbeeld bekneld raken of onder dekbed of kussens terecht komen. Van de Nederlandse wiegendoodbaby’s overlijdt een vierde bij de ouders in bed. Positief is dat het slapen van baby’s in de leeftijd tot 3 maanden op de ouderkamer in een wieg of ledikant sinds 2011 sterk is toegenomen.

Adviezen over veilig slapen

“Voor ouders blijkt het niet vanzelfsprekend om de adviezen over veilig verzorgingsgedrag rond het slapen op te volgen”, constateert UT-onderzoeker Annemieke Konijnendijk, die samen met anderen dit onderzoek uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS. “Het blijft enorm belangrijk dat verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg ouders adviseren over manieren om de slaapomgeving van een kind zo veilig mogelijk in te richten. Het niet op de buik slapen, niet bij de ouders in bed slapen en niet roken biedt nog steeds de beste bescherming. Het is daarbij zaak om aandacht te besteden aan de redenen van ouders voor het niet opvolgen van de adviezen.”

Bron: Universiteit Twente

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.