Blijf op de hoogte

Kinderwens zeker geen einde van carrière

Weegt het geluk van een kind op tegen het geluk van een baan? Voor iedereen zal het antwoord op die vraag anders zijn, maar een feit is dat het moment dat veel stellen aan kinderen denken, ook een cruciaal moment is in hun werkzame leven. Helaas is wachten vaak ook geen goede optie. Gelukkig is er heel veel mogelijk. Een kind vergt veel tijd en aandacht, maar hoeft zeker niet het einde van je carrière te zijn.

Verschuiving in zorg voor het kind

Veel mensen worden op een bepaald punt in hun leven, vaak tussen hun dertigste en veertigste, geconfronteerd met dezelfde vraag, namelijk: hoe combineer ik mijn kinderwens met mijn werk? Traditioneel gezien maken mannen zich hier iets minder druk om. Het komt nog altijd veel voor dat de man als kostwinner fulltime blijft werken en de vrouw haar carrière ‘on hold’ zet om te moederen. Maar ook dit beeld is aan het veranderen. Door verschijnselen als duobanen en thuiswerken is te zien dat ouders de zorg voor hun kinderen steeds beter onder elkaar verdelen.

Zwangerschap en carrière: een uitdaging

Al voordat het kind ter wereld komt zorgt de zwangerschap voor een uitdaging op de werkvloer. Veel werkgevers vinden zwangere vrouwen maar lastig. Zij zitten immers met een afwezige werknemer rond het tijdstip van de bevalling. Hier heeft de zwangere vrouw gelukkig een aantal onontvreemdbare rechten. Zo mag een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek niet naar een zwangerschap of kinderwens vragen of op basis hiervan een baan weigeren. Ook heeft een vrouw recht op zwangerschapsverlof van minstens zestien weken. Is het kind er eenmaal en is je zwangerschapsverlof voorbij, dan dient een belangrijke vraag zich aan: wat doe je met je werk?

Fulltime of parttime werken?

Blijf je als ouders bijvoorbeeld allebei fulltime werken, besef dan wel dat je vijf dagen per week opvang nodig hebt voor je kind, in elk geval totdat hij of zij naar de basisschool gaat. Veel ouders zoeken echter toch naar een oplossing om meer bij hun kinderen te kunnen zijn. Hier is veel mogelijk. Flexibele uren bijvoorbeeld. Door in een fulltime baan vier dagen van negen uur te maken, ‘win’ je een dag.

Vanuit huis werken geeft ook veel flexibiliteit. Werkt de werkgever hierin mee, dan heb je nog meer ruimte om je eigen tijd in te delen. Zeker als de baby nog veel slaapt, kun je op een dag best veel werk doen. Denk je verder dan je huidige baan, dan zijn er natuurlijk nog een aantal andere opties. Stoppen met werken bijvoorbeeld, of een eigen bedrijf beginnen vanuit huis. Of dit mogelijk is, is natuurlijk afhankelijk van je financiële situatie en mogelijkheden.

Rechten als ouder

In ieder geval is het goed te beseffen dat je als ouder altijd rechten hebt. Zo mag de man twee dagen kraamverlof opnemen in de maand na de bevalling, buiten de bevalling zelf. Ook mag de werkgever een aanvullend ouderschapsverlof van maximaal zes maanden niet weigeren. Dit is echter meestal geen volledig betaald verlof, afhankelijk van afspraken met de werkgever of een levensloopregeling.

Het is hoe dan ook goed om je in te lezen in alle mogelijkheden en rechten, om te weten waar je als ouderpaar aan toe bent. Tijdens de zwangerschap is hier gelukkig alle tijd voor. In ieder geval zijn er tal van mogelijkheden om een kind met een carrière te combineren.

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.