Blijf op de hoogte

Hoe veranderen we het voedingspatroon van jonge kinderen?

Veel jonge kinderen krijgen via de voeding niet de noodzakelijke hoeveelheid vitaminen, vezels en ijzer binnen. Een brede aanpak van dat probleem is geboden, stelt kinderarts Angelika Kindermann van het Emma Kinderziekenhuis. Hierbij moeten alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen.

Wat is precies het probleem?

“De meerderheid van de peuters krijgt te veel calorieën, vooral door te veel suiker en eiwit en te weinig goede vetten. Verder eten zij niet genoeg fruit en groente. Zij krijgen daardoor een te kort aan vitaminen en vezels binnen. 86 procent van de peuters krijgt bovendien te weinig ijzer binnen.”

Welke oplossingen ziet u daarvoor?

“Kritisch kijken naar wat wij zelf eten en aan onze kinderen geven en andere keuzes maken. Geef kinderen bijvoorbeeld water in plaats van gezoete drankjes. In pakjes en frisdrank zit heel veel suiker. Snoeptomaatjes en andere snoepgroente als komkommer en worteltjes geven, scheelt veel in de suikerinname en kinderen krijgen bovendien vitamines en vezels binnen. We weten ook dat kinderen die groeimelk of opvolgmelk drinken in plaats van gewone melk, meer ijzer, gezondere vetten en minder eiwit binnenkrijgen.”

Ziet u ook een rol voor het bedrijfsleven weggelegd?

“Ja; voor een deel neemt het ook haar verantwoordelijkheid. Werk aan de winkel is er zeker. Sinds 2011 bestaat het Platform Gezonde Voeding 0-4 Jaar waarin de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, het voedingscentrum en TNO samenwerken met Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen, artsen, diëtisten en verpleegkundigen uit de Jeugdzorg en de groente- en fruitsector en oliën- en vettenindustrie.

Er is een breed gedragen besef van een groot maatschappelijk belang bij gezonde voeding voor jonge kinderen. Nieuwe producten maken die wel gezond zijn, met minder suiker bijvoorbeeld en gezonde producten bij de kassa in de supermarkt in plaats van snoep en snacks: er is veel mogelijk.”

Heeft de overheid daarin niet ook een rol?

“De overheid kan nog meer informatie verstrekken over het belang van goede voeding en wat gezonde voeding inhoudt. Consultatiebureaus en huisartsen weten het, maar kunnen er nog meer op wijzen. De overheid kan ook een rol spelen bij het goedkoper maken van gezonde voeding en duurder maken van ongezonde voeding en regelgeving maken waardoor de warme maaltijd op kinderdagverblijven gangbaar wordt. We weten uit onderzoek dat als kinderen zowel op het kinderdagverblijf als thuis een warme maaltijd krijgen, zij veel beter scoren op de noodzakelijke nutriënten dan met één warme maaltijd per dag.”

Wat merkt u van kinderen met een tekort aan voedingsstoffen?

“Tot mijn aandachtsgebied vallen jonge kinderen die een probleem hebben met eten. Moeite met specifieke producten, heel eenzijdig eten of niet en sondevoeding krijgen. Op een speciale eetpoli zien we kinderen met een viertal zorgverleners tegelijk: kinderarts, diëtist, logopedist en psycholoog. Kinderen die gewoon lijken te eten maar echt te kort voedingsstoffen binnenkrijgen, ontwikkelen meestal pas op latere leeftijd problemen met hun gezondheid. Ik maak mij wel zorgen over de grote groep kinderen die in een welvarend land als Nederland niet de goede voedingsstoffen binnenkrijgen.”

Gerelateerde artikelen

Jeugdontwikkeling bieden en de mensen die zorg geven ontzorgen. Dat zijn de kerndoelen van de recent geopende Villa Wilhelmina in Purmerend, onderdeel van Stichting Kinderopvang Den Helder (SKDH). Villa Wilhelmina…

Sinds 2017 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht die voortbouwt op de Wet op de Kinderopvang uit 2005 – en geldt voor alle kinderopvangorganisaties in Nederland.…

Kinderopvang wordt in Nederland voor ongeveer 70 procent bekostigd uit collectieve middelen. Dat doen we omdat onderzoek uitwijst dat kinderopvang een grote rol kan spelen in het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden…

Het is een grote zorg die duizenden ouders in Nederland delen. Een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet meegaat in het ritme en de ontwikkeling van leeftijdsgenoten.…

Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles en hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen Hanna Swaab geven hun visie op de ontwikkeling van het jonge brein en de invloed van de omgeving hierop. “Het bevel…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.