Blijf op de hoogte

Werkervaringstraject biedt toekomstperspectief

Wie als gevolg van psychische problemen en/of een beperking thuis zit, merkt dat zijn of haar wereld kleiner wordt. De dagelijkse structuur van opstaan en naar school of naar je werk gaan verdwijnt en de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten neemt af. “Het is belangrijk mensen toekomstperspectief te blijven bieden”, vertelt Dick Visje, coördinator van leer-/ werkbedrijf IetsAnders, onderdeel van LeekerweideGroep. “Maar als je lang aan de kant hebt gestaan of ontmoedigende ervaringen hebt gehad, is heel gerichte ondersteuning nodig om weer succesvol mee te kunnen doen.”

Waaruit kan die ondersteuning bestaan?

“Dat hangt af van de behoefte. Het kan gaan om het bieden van gezinszorg, begeleid wonen of zinvolle dagbesteding. Je moet mensen weer perspectief bieden op meedoen en werk. Door middel van een werkervaringstraject geef je hen de mogelijkheid om hun specifieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En, indien mogelijk, door te groeien naar een baan. De dagbesteding, het werk en het volgen van zo’n traject zijn bedoeld om weer structuur en focus te brengen in iemands leven.”

Wie kan een beroep doen op deze ondersteuning?

“De trajecten zijn ontwikkeld voor jongeren en volwassenen met een beperking en/of psychische problemen. Maar ook ouderen die door sociale of psychische problemen hun werk verliezen, worden ondersteund bij het maken van een nieuwe start. Verder zijn er trajecten voor jongeren die leerplichtig zijn maar zich niet thuis voelen of niet gehandhaafd kunnen worden op scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zij hebben speciale zorg, begeleiding en scholing nodig om zich zoveel als mogelijk te kunnen ontwikkelen.”

Wordt ook het sociale netwerk betrokken bij de ondersteuning?

“Vanzelfsprekend. Mensen op wie je terug kunt vallen, zijn enorm belangrijk. Maar soms ontbreekt die stabiele basis of maakt het netwerk van ouders, familie en vrienden deel uit van het probleem. In die gevallen is het belangrijk aandacht te besteden aan de thuissituatie en waar nodig gezinszorg te bieden of een netwerk te ontwikkelen. Het gaat echt om een integrale aanpak.”

Hoe succesvol is deze integrale begeleiding?

“Dat kan ik het beste uitleggen door een concreet voorbeeld te geven. Vorig jaar startte een jongeman een werkervaringstraject. Hij heeft onder meer gewerkt aan zijn sociale vaardigheden en zijn zelfvertrouwen. Ook heeft hij zijn rijbewijs gehaald. Inmiddels werkt hij als chauffeur bij een taxibedrijf. Vroeger had hij de grootste moeite zich te motiveren om op te staan en de dag te beginnen. Tegenwoordig staat hij om zeven uur op om even later strak in het pak naar zijn werk te gaan en klanten te vervoeren.”

Is dat perspectief voor iedereen haalbaar?

“Nee. Dat hangt vanzelfsprekend af van de persoonlijke omstandigheden. Maar er is wel voor iedereen een toekomstperspectief. Dat kan variëren van zinvolle dagbesteding of werk in een beschermde omgeving tot werken bij een werkgever die oog heeft voor iemands talenten én beperkingen. Daarom is het ook zo belangrijk om als ondersteunende organisatie goed contact te hebben met gemeentes en het lokale bedrijfsleven. Gemeentes hebben een belangrijke zorgtaak. IetsAnders heeft de kennis en ervaring om de ondersteuning te realiseren. Als gemeenten en werkgevers openstaan voor informatie en samenwerking dan kunnen wij gezamenlijk enorm veel bereiken. In onze regio zijn die contacten gelukkig goed en kunnen wij op diverse plekken onze trajecten aanbieden en mensen met succes begeleiden.”

Gerelateerde artikelen

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Leven met een LVB
Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

“Het idee is ontstaan toen Danny (Danny Hempel, oprichter van Doenersdreef) in 2012 in Bali was. Hij kwam in contact met een gezin dat van het Noorden helemaal naar het…

Juliette Calis is voedingscoach binnen Doenersdreef. Ze adviseert jongeren over hun eet- en bewegingspatronen, ondersteunt bij het realiseren van hun doelen en creëert bewustwording op de verschillende Doenersdreef-locaties. “Jongeren eten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.