Blijf op de hoogte

Lvb-jongeren nemen volwaardig deel aan samenleving

“Jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) verschillen echt niet zo veel van ons. Uiteindelijk willen we allemaal gelukkig zijn. We willen iets doen in de samenleving wat gewaardeerd wordt. We zijn allemaal op zoek naar een stukje mindfulness. Wat dat betreft zijn we allemaal hetzelfde”, vertelt Laila Bousandrous, coach bij Doenersdreef.

Doenersdreef

“Jongeren die bij ons wonen, dragen vaak een zware rugzak met zich mee met dingen die ze in het verleden hebben meegemaakt. Wij als begeleiders ondersteunen de jongeren vooral bij de praktische kanten van het leven en proberen daarbij ook een vertrouwensband op te bouwen om diepgang te geven aan de relatie. Wij willen jongeren in hun eigen kracht zetten. Ze zijn heel erg gewend om alles vanuit hun beperking te zien: ik ben beperkt, dus ik kan dat niet. Hierdoor verliezen ze uit het oog wat ze wel kunnen.”

Toewerken naar zelfstandigheid

Doenersdreef helpt deze jongeren op weg om hun (sociaal) leven, werk en/of opleiding op de rails te krijgen. Waar mogelijk bieden zij de jongeren ook een interne stage- of werkplek en gebruiken hun uitgebreide netwerk om de jongeren opties te bieden waar ze volledig tot hun recht komen. “Laat de jongeren werken. Soms hebben ze net dat extra zetje nodig en dat geven wij. Er werkt hier bijvoorbeeld iemand bij de receptie die het nooit voor mogelijk had gehouden dat ze langdurig ergens zou werken. En kijk haar nu eens. Bij ongeveer acht van de tien jongeren is het traject een succes.” De twee van de tien waarbij dit moeilijker gaat, blijven ondersteuning krijgen van het gedreven team van coaches. “Het hangt heel erg af van het traject van de jongeren. Sommige jongeren zullen hun hele leven in de Wlz (Wet langdurige zorg) blijven. Anderen hebben een tijdelijke zorgindicatie en werken toe naar (bijna) volledige zelfstandigheid. Wij werken samen met de jongeren toe naar hun persoonlijke doelen.”

Vangnet

De stap naar ‘buiten’ kan groot zijn voor jongeren. Daarom krijgen de jongeren steeds meer zelfstandigheid. Van 24 uursbegeleiding wordt langzaam overgegaan naar ambulante begeleiding in een zelfstandige woning van Doenersdreef. “Als wij ervan overtuigd zijn dat de jongere het aankan en hij aan een aantal voorwaarden voldoet, helpen wij bij het zoeken van een sociale huurwoning. Ook dan blijven wij ambulante begeleiding bieden. Wij creëren een vangnet voor de jongeren; ze kunnen altijd op ons terugvallen en wij geven hen een nieuwe kans als het de eerste keer niet is gelukt. Veel jongeren missen deze support van thuis en hebben het vertrouwen in mensen verloren door het vele verhuizen van instelling naar instelling. Wij begeleiden hen onvoorwaardelijk. Dat is heel waardevol voor hen.” Vanuit deze veilige omgeving worden jongeren gestimuleerd om succesvol deel te nemen aan de samenleving en om te geloven in hun eigen kunnen. Jongeren van Doenersdreef komen bijvoorbeeld te werken in de horeca, de beautysector en in zorgfuncties.

Gerelateerde artikelen

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Leven met een LVB
Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

“We zijn heel erg gewend om probleemoplossend te denken: dit is het probleem en dit kunnen we eraan doen. Bij Doenersdreef willen we die eerste gedachte loslaten en kijken naar…

“Buurtgemeenschap Mini Goor vormt straks een nieuwe samenleving waarin niemand buiten de boot valt”, vertelt Doenersdreef in haar flyer die ze zullen verspreiden onder de bewoners van de buurt. Doenersdreef…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.