Blijf op de hoogte

Jongeren met een lichtverstandelijke beperking regie geven over eigen leven

“In de kern gaat het erom dat alle jongeren de regie over hun eigen leven moeten hebben. Soms moet ik als hulpverlener de regie tijdelijk overnemen voor een korte periode, maar vervolgens streven we weer zo snel mogelijk naar zelfstandigheid. De kwaliteit van leven en volwaardig burgerschap staan daarbij voorop”, vertelt Mohammed Ablal, persoonlijk begeleider bij Doenersdreef. “Vaak wordt er gedacht dat deze doelgroep tot heel weinig in staat is, maar iedereen heeft wel op een bepaalde manier een beperking. Het maakt hen als mens niet anders dan de rest van de maatschappij; ze horen er gewoon bij.”

Doenersdreef creëert een veilige plek waar jongeren worden begeleid bij het (bijna) zelfstandig wonen, leren en werken. “Omdenken 6.0 bouwt voort op de gedachte van omdenken 2.0 waarbij wordt gesteld dat mensen met een beperking ook gewoon mensen zijn. De manier waarop dit wordt gesteld impliceert al een scheiding. Daarom zijn wij vier stappen verder gegaan en hebben we onze aanpak met omdenken 6.0 bestempeld.” Omdenken 6.0 gaat uit van een relatie met de jongere. Geen hulpverlener versus zorgvrager, maar een relatie op basis van gelijkwaardigheid. “Ik kan van jou leren en jij van mij. Peter* is bijvoorbeeld ervaringsdeskundige. Hij kan mij het best vertellen hoe ik hem het best kan ondersteunen in zijn proces naar zelfstandigheid.”

Peter

Peter is binnen Doenersdreef gegroeid naar zelfstandig wonen met een paar uur ambulante begeleiding per week. Hij werkt vier dagen per weer voor Doenersdreef. Hij houdt van afwisseling in zijn werk en dat komt goed van pas omdat hij flexibel wordt ingezet waar nodig, zoals in het klusteam, als toezichthouder of als chauffeur. “Momenteel werk ik als toezichthouder en zie ik erop toe dat de veiligheid op de locatie Almere gewaarborgd wordt en dat de locatie schoon en netjes blijft.” Mohammed begeleidt Peter al een aantal jaar en vertelt waar ze samen aan hebben gewerkt: “Toen Peter hier net kwam had hij wat hulp nodig bij het plannen en organiseren van de week. Hij werd snel boos en had daardoor agressieproblemen. We hebben hard gewerkt aan hoe hij zijn boosheid beter kan reguleren en hoe je omgaat met emoties. Hij was niet echt een sociaal persoon. Nu maakt hij een praatje met de buurman en heeft hij goede contacten die hij kan bellen als er iets is. We werken nu hard aan zijn financiën.” Peter: “Op dit moment zit ik in bewindsvoering en daar wil ik graag uit. Ik wil het zelf doen. Daarom werk ik ernaar toe dat ik in plaats van bewindsvoering over kan stappen naar begeleiding van een budgetcoach. Dan heb ik meer vrijheid om zelf keuzes te maken.”

Omdenken 6.0

Jongeren met een licht verstandelijke beperking als Peter worden vaak onderschat. Als de juiste basis wordt gelegd voor de jongere om zich onder begeleiding te ontwikkelen, kunnen er veel meer jongeren uit de langdurige intensieve zorg (Wlz) en kunnen zij volwaardig deel uitmaken van en bijdragen aan de maatschappij.

*De naam Peter is gefingeerd om de privacy van de jongere te waarborgen.

Gerelateerde artikelen

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Leven met een LVB
Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

“We zijn heel erg gewend om probleemoplossend te denken: dit is het probleem en dit kunnen we eraan doen. Bij Doenersdreef willen we die eerste gedachte loslaten en kijken naar…

“Buurtgemeenschap Mini Goor vormt straks een nieuwe samenleving waarin niemand buiten de boot valt”, vertelt Doenersdreef in haar flyer die ze zullen verspreiden onder de bewoners van de buurt. Doenersdreef…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.