Blijf op de hoogte

Wat is MST-LVB?

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, zoals niet luisteren naar ouders, politiecontact, spijbelen, drugs- of drankgebruik en het tonen van fysieke en/of verbale agressie. Vaak dreigen deze jongeren vanwege dit gedrag uit huis geplaatst te worden. Het doel van MST is om dit te voorkomen. Jac de Bruijn, bestuurder van Prisma, vertelt over MST-LVB.

Wat is bijzonder aan MST-LVB?

“Er zijn weinig therapieën voor licht verstandelijk beperkten (LVB) die evidence based zijn. Dit is er een die echt voor deze jongeren werkt. Kenmerkend voor MST is dat naast de inzet van ouders alle systemen rond de jongere bij de therapie worden betrokken: leeftijdsgenoten, familie, school, buurt, politie, huisarts.

De therapie vindt plaats in de directe leefomgeving van de jongere, omdat het gedrag juist aan die omgeving gekoppeld is. MST-LVB verschilt van de reguliere MST-behandeling: het netwerk is kleiner en gaat vaker om eenoudergezinnen. De ouders van jongeren met LVB hebben in hoge mate zelf ook een beperking.”

Waarin onderscheidt MST-LVB zich verder?

“De therapie is intensiever: er is vaker dagelijks contact met de ouders en de therapie duurt gemiddeld een maand langer dan de reguliere MST. Vooral de aanpassing in communicatie is belangrijk. Het gaat erom te communiceren op het niveau en mogelijkheden van de ouders en dat we uitgaan van hun kracht en mogelijkheden. Zij voeren de regie, dat is cruciaal. Maar net als bij de reguliere MST moeten jongeren thuiswonen en het uitgangspunt van de therapie is ook om dat te handhaven. De resultaten zijn zeer bemoedigend.”

Is er in de transitie van jeugdzorg aandacht voor MST-LVB?

“Veel gemeenten worstelen met deze materie. Een sterk punt aan deze behandelvorm is dat we voortdurend kunnen laten zien hoe de zaken ervoor staan. We hebben een prima dashboard waarop mensen bij gemeenten direct kunnen zien om welke aantallen het gaat en wat de resultaten zijn. Als je de investering en resultaten afzet tegen een gesloten plaatsing met alle risico’s en kosten van dien, dan heb je hier duidelijk een winstpunt.”

Gerelateerde artikelen

Het is moeilijk voor te stellen om naast een visuele beperking ook nog een licht verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en een angststoornis te hebben. “Je kunt dan niet terugvallen op…

Leven met een LVB
Mensen zoals jij en ik

“Het gaat om mensen zoals jij en ik die allerlei dingen graag willen en kunnen, maar bij wie we rekening moeten houden met de factoren die dat tegenhouden. Dat zijn…

Goede zorg is voor iedereen anders. Verschillende patiënten hebben verschillende behoeften, niet alleen afhankelijk van het ziektebeeld, maar ook van persoonlijke kenmerken en voorkeuren. Dit principe wordt verder uitvergroot bij…

“Het idee is ontstaan toen Danny (Danny Hempel, oprichter van Doenersdreef) in 2012 in Bali was. Hij kwam in contact met een gezin dat van het Noorden helemaal naar het…

Juliette Calis is voedingscoach binnen Doenersdreef. Ze adviseert jongeren over hun eet- en bewegingspatronen, ondersteunt bij het realiseren van hun doelen en creëert bewustwording op de verschillende Doenersdreef-locaties. “Jongeren eten…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.