Blijf op de hoogte

Preventie van coronair lijden: dit zijn de mogelijkheden

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden zijn.

Kunnen mensen met een verhoogd risico op het krijgen van coronair lijden preventief iets doen?

“Onder gezonder leven kun je veel verschillende dingen verstaan. Voldoende bewegen en sporten, gezond eten, niet roken, matig met alcohol. Als je al CHZ hebt, dan heeft dit zeker effect, maar het effect is niet zo groot als dat van therapietrouw. Maar inderdaad, preventief is dit prima, het werkt allemaal. Het probleem is dat je het wel moet volhouden, het is voor velen werkelijk het aannemen van een andere leefstijl. Dat is niet gemakkelijk. Ook voor mensen die al een event als een hartinfarct hebben doorgemaakt, is het goed om de leefstijl aan te passen en zeker om therapietrouw te zijn. Opvallend is dat mensen die de aanpassing van de leefstijl volhouden, vaak ook de mensen zijn die goed therapietrouw zijn.”

Bestaat er ook preventief medicijngebruik?

“Jazeker. Het gaat dan in feite om wat we primaire preventie noemen. Mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten komen hiervoor in aanmerking. Bijna alle huisartsen in Nederland doen mee met het programma CVRM (Cardio Vasculair Risico Management), feitelijk gaat het daar om preventie en worden de risicofactoren bekeken. Aan de hand van de risicofactoren kun je een score opbouwen, die overeenkomt met tabellen zodat je af kunt lezen wat je als patiënt zou kunnen doen om je risico te verlagen. Je bepaalt op deze manier het risico op het ontstaan en overlijden aan hart- en vaatziekten in de komende tien jaar. Als dat risico hoger dan 10 procent is, kun je preventief iets doen met medicijnen. Onder de 5 procent is er geen reden om in te grijpen. Tussen de 5 en 10 procent heb je een hoger risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten en wordt in de aanpak de nadruk gelegd op leefstijl. Deze scores zijn bij uitstek geschikt om te worden toegepast in de huisartspraktijken.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Een van de behandelmogelijkheden bij coronair vaatlijden is dotteren, of het plaatsen van een stent. Wat houdt dit in en wanneer wordt voor deze behandeling gekozen? Cardioloog dr. Erik Lipsic…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.