Blijf op de hoogte

Acuut coronair syndroom en de kans op de terugval

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart. Dr. Rik Hermanides, interventiecardioloog in Isala te Zwolle, legt uit wat te doen bij een terugval.

Komt het vaak voor dat een patiënt een terugval heeft?

“De oorzaak van Coronaire Hartziekte (CHZ) of coronair vaatlijden is de chronische ziekte atherosclerose, aderverkalking in de volksmond, dat wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van vetweefsel in de slagaderwand. Met medicatie kunnen we proberen atherosclerose zoveel mogelijk in toom te houden, maar het kan altijd gebeuren dat een patiënt desondanks een nieuw event doormaakt of een terugval ervaart. Dat komt regelmatig voor.”

Wat is daar de voornaamste reden voor?

“Dat kan van alles zijn. Het aanpassen van de leefstijl is belangrijk om atherosclerose in te dammen, maar dat is voor veel mensen moeilijk. Net als therapietrouw, dus het goed innemen van de medicijnen. En toch, als mensen gezond leven en trouw hun medicatie nemen, kan het gebeuren dat er een terugval is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een familiaire achtergrond, een erfelijke aandoening.”

Wat te doen? Kan de patiënt alsnog een operatie ondergaan? Of moet de medicatie worden verhoogd?

“Dat verschilt per individu. Als dat goed geïndiceerd is, kan een operatie of en dotter- of stentbehandeling zeker mogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor ophoging van de medicijnen of het toedienen van andere medicatie. Dat is echt helemaal afhankelijk van de nieuwe symptomen.”

Welke klachten zijn voor een CHZ-patiënt reden om contact op te nemen met de huisarts?

“Bij hetzelfde type klachten die de patiënt eerder heeft ervaren, vóór het acute infarct plaatsvond. Pijn op de borst, of druk of kortademigheid bij geringe inspanning. Als het een stabiele klacht is, is de huisarts de eerstaangewezen persoon.”

En wanneer komt de cardioloog dan opnieuw in beeld?

“Als het een herhaalde klacht is, kan de huisarts overleggen met de cardioloog. Als er sprake is van een acute of een acuut aanhoudende klacht, dan is het zaak om direct de cardioloog op te zoeken via de eerste hart hulp (EHH). De inschatting en juiste triage blijft af en toe lastig.”

Ziet u dat patiënten met coronair lijden bij een terugval hun klachten herkennen van een eerder event?

“Vaak hebben ze wel in de gaten dat het om dezelfde klachten gaat, dus dan weten ze wat ze te doen staat.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Een van de behandelmogelijkheden bij coronair vaatlijden is dotteren, of het plaatsen van een stent. Wat houdt dit in en wanneer wordt voor deze behandeling gekozen? Cardioloog dr. Erik Lipsic…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.