Blijf op de hoogte

Het traject van de Rehab Academy

Tolbrug Medisch Specialistische Revalidatie en het Militair Revalidatie Centrum (MRC) hebben beiden een aantal revalidanten uitgenodigd om, aanvullend op hun lopende revalidatie in het centrum, het traject van de Rehab Academy te volgen. Rehab Academy is een revalidatieprogramma opgericht door Coen en Inge Vuijk voor patiënten die een steuntje in de rug nodig hebben tijdens de revalidatie. Inge: “Tijdens het trainingstraject halen wij mensen uit hun comfortzone. Wij gaan samen op pad, observeren en communiceren naar de cursist wat we zien. Op deze manier wordt hij zich bewust van zijn gedrag en kan hij hier beginnen met zijn denkpatroon aan te passen en zo nieuwe mogelijkheden te ontdekken.”

Tegelijkertijd veranderen Tolbrug en MRC hun revalidatietrajecten om ze beter te laten aansluiten op het leertraject van de revalidant. Annette van Kuijk licht de deelname van Tolbrug toe: “Als je ergens in gelooft en ervan overtuigd bent dat het tot betere zorg leidt, ga het dan gewoon doen. Het is zonde te blijven hangen in wat niet kan. Doe dat wat wij onze patiënten ook leren: denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen.” Het traject dat wordt aangeboden door Rehab Academy in een pilot met Tolbrug en het MRC Aardenburg duurt ongeveer vijf maanden. Met elk traject van Rehab Academy doen ook drie professionals van Tolbrug en het MRC mee. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij van binnenuit de organisaties helpen veranderen. Coen: “De medewerkers worden meer revalidatiecoach dan zorgprofessional. Dat legt natuurlijk meer verantwoordelijkheid bij de revalidatiemedewerkers. Daarom laten we ze meedraaien met het traject om te ervaren wat het doet met de deelnemers.”

Progressie boven verwachting

Erik Brakert volgde het traject van de Rehab Academy. Erik is luitenant-kolonel bij de Koninklijke Landmacht en kreeg in september 2013 een hersenbloeding die hem linkszijdig verlamd maakte. Er bleek een aangeboren bloedvatafwijking aan ten grondslag te liggen waaraan hij in januari van het jaar erop acuut is geopereerd en waarna wederom een revalidatietraject in het MRC heeft moeten volgen. Snel pakte hij zijn werkzaamheden weer op, maar zijn linkerbeen bleef een zwakke plek. Afgelopen juni zijn, na een operatie, de spieren in zijn been verlegd om de loopfunctie te bevorderen. Hij is na zes jaar een ervaringsdeskundige wat betreft het revalideren en twijfelde daarom in eerste instantie of het Rehab Academy-traject voor hem van toegevoegde waarde kon zijn.

Erik: “Volgens Coen ben je nooit uitgeleerd en ik ben blij dat ik het traject een kans heb gegeven. Het was echt boven verwachting wat ik er uiteindelijk heb uitgehaald.” Coen en Inge moedigen de revalidanten aan om zelf een leervraag te formuleren. “Ik liep heel graag hard. Met mijn voet- en enkelorthese gaat dat niet meer. Ik heb heel lang geworsteld met het vinden van een alternatief. Ik wilde graag mountainbiken, maar heb nooit de stap durven zetten om weer op die fiets te stappen. Tijdens het Rehab Academy-traject werden de juiste omstandigheden gecreëerd om mij net dat duwtje in de rug te geven dat ik nodig had.” Eerst kozen alle revalidanten die dat konden een fiets. Erik ging voor de mountainbike. “Dat is een voorbeeld van een kleine overwinning.” Hij begon over asfalt en het laatste weekend ging hij met Coen en diens zoon over onverhard terrein. “Ik heb geleerd om op een bepaalde manier op en af te stappen en zo over mijn angst over mijn balans heen te stappen.”

Toen Coen hem vroeg: waarom heb je dit nu niet eerder gedaan, had hij een rijtje aan excuses paraat. “Dat slaat natuurlijk nergens op. Waarom niet inderdaad? Ik had gewoon dat duwtje nodig om het te doen.” Na het traject bezoeken Coen en Inge bij de meeste deelnemers hun werkplek om te adviseren hoe deze zou kunnen worden aangepast zodat een optimale omgeving kan worden gecreëerd. “Bij mij heeft dat niet zoveel zin, dus gaan we een mountainbike uitzoeken die bij mij past met mogelijk wat aanpassingen. Daar zijn Coen en Inge experts in; heel specifiek kleine aanpassingen toevoegen die dingen weer mogelijk maken. Ik ga weer mountainbiken, ondanks dat ik de rest van mijn leven beperkt blijf. Ik heb het daar opgepakt en dat verlaagt de drempel om ook thuis weer op die fiets te gaan zitten.”

Motivatie door teaming

Niet alleen Coen en Inge zijn sterk motiverende krachten in het traject. Erik: “Heel veel motivatie komt uit de groep. Er zaten bijvoorbeeld nog een aantal mensen die een hersenbloeding hadden gehad en daardoor linkszijdig beperkt waren. Wij gingen met elkaar en onze partners in gesprek als iets niet lukte. In het hele programma is hier veel aandacht voor: Oké, je kunt iets niet. Dan kun je bij de pakken neerzitten of kijken naar wat je nodig hebt om het wel te laten lukken. Wij gingen elkaar uitdagen. De therapeut kan wel iets zeggen, maar als een mederevalidant hetzelfde heeft en je ziet elkaar iets doen, dan ga je afkijken en denken: hé, dat kan ik ook. Sterker nog, dat zou ik beter kunnen. Er is een hele positieve flow in de groep die enorm motiveert.” René van Erp, een mede-deelnemer die twee jaar geleden een herseninfarct kreeg, sluit daarbij aan: “Erik zei bijvoorbeeld tegen mij: probeer nu eens die vaatwasser met links in te ruimen. Zo motiveren we elkaar en ga je je grenzen opzoeken. Mijn partner zorgt enorm goed voor me en neigt er juist naar mij dingen uit handen te nemen of het me zo gemakkelijk mogelijk te maken. Heel lief, maar soms niet het beste voor mij. Tijdens het Rehab Academy-traject werden we juist uitgedaagd moeite te doen. Zo ontdekten we dat we eigenlijk veel meer kunnen of kunnen leren dan we in eerste instantie hadden gedacht.

Meer informatie:
www.jeroenboschziekenhuis.nl/tolbrugrevalidatiegeneeskunde
Tolbrug-INFO@tolbrug.nl
www.rehabacademy.nl
leren@rehabacademy.nl

 

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.