Blijf op de hoogte

Een verhoogde kans op coronair lijden

Dr. Vincent Hagens, cardioloog in het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), legt uit wat de risicofactoren zijn voor Coronaire Hartziekten oftewel coronair vaatlijden.

Welke factoren verhogen de kans op coronair vaatlijden?

“De belangrijkste factor is roken. Stoffen in de sigaret zijn zeer schadelijk voor de ontwikkeling van atherosclerose, omdat het een soort ontsteking in bloedvaten geeft waar allerlei bloedcellen op gaan zitten en een plaque kan ontstaan. En deze stoffen zorgen ervoor dat bloed wat makkelijker gaat klonteren. Verder is een hoge bloeddruk een grote risicofactor, diabetes en veel vet eten. Cholesterol is nodig om cellen goed te laten functioneren, maar een teveel geeft een chronische ontstekingsreactie in bloedvaten. Met name het LDL-cholesterol is schadelijk.”

Kan het ook erfelijk bepaald zijn?

“Dat kan. De ene mens is gevoeliger voor het ontstaan van atherosclerose dan de ander. Daarom is het altijd goed om dat uit te vragen als cardioloog. Net zoals het ontstaan van diabetes en zelfs verslaving aan roken een erfelijke factor hebben. Dit speelt natuurlijk ook mee bij het ontstaan van atherosclerose en coronair vaatlijden.”

Zijn er bepaalde groepen die een groter risico lopen?

“Mensen die risicogedrag vertonen, dus zeg maar grote liefhebbers van de Westerse leefstijl. Er zijn ook mensen met een aangeboren hoog cholesterolgehalte, die een verhoogd risico hebben. Dat geldt ook voor jonge mensen met diabetes; het gaat dan bijna altijd om diabetes type 1.”

Lopen mannen en vrouwen een even groot risico op het ontwikkelen van coronair vaatlijden?

“Ja, daar zit in principe geen verschil tussen. Er wordt wel beweerd dat de vrouwen in de vruchtbare leeftijd wat worden beschermd door hormonen, maar dat voordeel is na de menopauze verdwenen en het risico is net zo groot. Het is wel zo dat mannen in hogere mate risicogedrag vertonen en daarom een grotere kans hebben op het ontwikkelen van coronair vaatlijden. Klachten presenteren zich bij vrouwen vaak op een andere manier dan bij mannen, daar wordt de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan en het is goed om daar bewust van te zijn. Ook bij ouderen, die vaak meerdere ziektes hebben, is het soms lastig om vast te stellen of sprake is van coronair vaatlijden.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.