Blijf op de hoogte

Wat is coronair vaatlijden?

Coronaire hartziekte (CHZ) of coronair lijden (Lees meer op onze dossierpagina) is het gevolg van een chronische ziekte. Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda legt uit hoe dit zit.

Kort gezegd: wat is coronair vaatlijden?

“Coronaire hartziekte (CHZ) of coronair vaatlijden is het gevolg van atherosclerose of aderverkalking van de kransslagaders. Die aderverkalking zit eigenlijk in heel veel bloedvaten van het lichaam, maar zodra het de kransslagaders aandoet noemen we het coronair lijden. Ieder mens heeft drie grote kransslagaders rondom het hart. Plaques, afzettingen van vet, kalk, cholesterol en allerlei andere stoffen, kunnen deze slagaders vernauwen of zelfs afsluiten. Dat leidt tot allerlei klachten en gevolgen, van pijn op de borst of een hartinfarct.”

Wanneer uit zich dit?

“Atherosclerose is een ziekte die vaker voorkomt als mensen ouder worden. Maar uit studies blijkt dat bij veel mensen tussen de 20 en 30 jaar al minimale veranderingen in de bloedvaten zijn te zien, die in de loop van de tijd verder toenemen.”

Wat zijn de risico’s van CHZ?

“Geleidelijke klachten, als kortademigheid en pijn op de borst, maar ook acute klachten als er een plaque openscheurt en er een bloedprop ontstaat in de kransslagader. Er kan dan een afsluiting ontstaan dat leidt tot een hartinfarct.”
Wat zijn precies de symptomen en klachten die bij CHZ kunnen optreden?
“Ik zou twee varianten onderscheiden. Bij een acuut coronair syndroom ervaren patiënten druk midden op de borst, alsof er een olifant op de borst staat. De pijn kan uitstralen naar de armen, met name links. Ook naar de kaak. Mensen zijn plotseling niet lekker en duizelig. De tweede groep bestaat uit mensen met chronisch coronair syndroom, dat zich geleidelijk meer manifesteert. Hierbij is sprake van pijn op de borst bij inspanning en deze klachten nemen steeds verder toe.”

Is Coronaire Hartziekte van voorbijgaande aard of is het chronisch?

“Het is een misverstand om te denken dat coronair lijden van voorbijgaande aard is. Veel mensen denken: ik heb medicijnen, of ik ben gedotterd, dat is klaar. Maar atherosclerose is een chronische ziekte die in bijna alle vaten zit. Met medicatie, dotteren, het plaatsen van een stent of zelfs bypassoperatie is het acute probleem verholpen, maar de ziekte is daarmee niet weg.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.