Blijf op de hoogte

Terug naar de huisarts met coronair lijden

Na het doormaken van een event als gevolg van Coronaire Hartziekte (CHZ) of acuut coronair syndroom, gaat de patiënt na behandeling terug naar de eerstelijnszorg. Hoe ziet die overdracht van de specialist naar de huisarts eruit? Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala) bespreekt dit proces.

Hoe vindt de overdracht naar de huisarts plaats in het geval van coronair vaatlijden?

“Dat gebeurt met een schriftelijke ontslagbrief, met de patiëntgegevens, reden van opname, anamnese, lichamelijk- en aanvullend onderzoeken behandeling. En beleid met hoe de patiënt in de toekomst behandeld zou moeten worden. De brief wordt afgesloten met de medicatie bij het ontslag.”

Volgt de huisarts de behandeling van de specialist, of kan hij of zij die ook wijzigen?


“Bijna altijd volgt de huisarts de behandeling van de cardioloog. Als dat gewijzigd wordt, is dat vrijwel altijd na overleg.”

In hoeverre werken de huisarts en de specialist samen omtrent de behandeling van coronair vaatlijden?

“Bij de klinische patiënt (acuut coronair syndroom) is er niet direct sprake van samenwerking, maar bij de poliklinische patiënt (chronisch coronair syndroom) duidelijk wel. Soms vragen we bij een klinische patiënt advies omdat de huisarts de patiënt vaak al lang kent en meer achtergrondinformatie heeft. In de polikliniek is regelmatig sprake van overleg, over aanvullende diagnostiek, medicatie of andere vragen die de patiënt heeft. Dus er is sprake van een hoge mate van samenwerking.”

Wie is na ontslag het eerste aanspreekpunt voor de patiënt met coronair vaatlijden?

“Juridisch is vastgelegd dat gedurende de opname en de eerste tien dagen na ontslag de medisch specialist het eerste aanspreekpunt is. Daarvoor en daarna is dat de huisarts. Het gebeurt regelmatig dat er vragen komen de eerste paar dagen na het ontslag, deze zijn voor de cardioloog”

Hoe vaak blijft een patiënt met coronair lijden in contact met de specialist?

“Dat is lastig te zeggen, want dat hangt in hoge mate van het ziektebeeld van de patiënt af. Bij een dotterbehandeling bij coronair lijden kan het snel goed gaan, zeker als de risicofactoren ook goed behandeld worden. Na een jaar worden de vervolgcontroles dan bij de huisarts gedaan. Maar bij een zwaardere ingreep of complexe problematiek, dan blijven patiënten langer onder controle bij de cardioloog. Op de polikliniek bepaalt de cardioloog ook hoe lang de patiënt nog onder controle bij de specialist blijft.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.