Blijf op de hoogte

Behandeling van coronair lijden met medicijnen

Coronair vaatlijden kan in veel gevallen prima worden behandeld met medicijnen. Cardioloog dr. Erik Lipsic bespreekt wanneer dit het geval is.

Wanneer besluit de cardioloog om in het geval van coronair vaatlijden medicijnen voor te schrijven?

“In principe zou iedere patiënt met chronisch coronair syndroom met medicatie moeten beginnen. Als er geen hoog-risico-kenmerken zijn, dan is het zeker gerechtvaardigd en veilig. Als het over ernstig belemmerende klachten gaat of worden deze erger met de tijd, dan is de neiging groter om direct een hartkatheterisatie te doen.”

Welke medicijnen zijn beschikbaar?

“Bij reeds bewezen coronair vaatlijden is het belangrijk om allereerst de progressie van de ziekte te beperken (secundaire preventie). Hier gaat het om behandeling van risicofactoren, namelijk van de bloeddruk en hoge cholesterol, deze laatste eerst met statines. En natuurlijk ook werken aan aanpassing van de leefstijl en stoppen met roken. Verder moeten de patiënten een bloedverdunner (aspirine) gaan gebruiken. Bij de hoogrisicogroep (patiënten met andere co-morbiditeit, zoals etalagebenen) kan ook een combinatie van twee bloedverdunners overwogen worden. Daarnaast zijn er meerdere medicijnen om de symptomen van chronisch coronair syndroom te bestrijden. We maken een onderverdeling in bètablokkers, calciumantagonisten en nitraten. Deze middelen hebben een verschillend werkingsmechanisme, maar allemaal verlagen ze de zuurstofnood van het hart en verwijden de vaten waardoor de bloeddoorstroming makkelijker gaat. Het is ook vaak gunstig om deze middelen te combineren, ze zijn complementair aan elkaar.”

Is het gebruik van medicatie essentieel?

“Behalve secundaire preventie, gaat het om symptoombestrijding en doet dus niets op de prognose. Arteriosclerose (wandverdikking en elasticiteitsverlies van de kleinere slagaders0 en/of chronisch coronair syndroom is een ziekte die te behandelen is, maar wel chronisch is. Het gaat ondanks behandeling niet weg, maar je kunt de progressie afremmen en de symptomen verminderen.”

Wat zijn de voor- en nadelen van medicijngebruik?

“Voordelen: je hebt geen risico op acute complicaties en het gebruik is veilig. Het nadeel is dat je deze medicijnen dagelijks moet gebruiken. En er zijn belangrijke bijwerkingen die kunnen optreden. Afhankelijk van het soort medicatie moet je daarbij denken aan verlies van conditie, vermoeidheid, koude handen en voeten, hoofdpijn en oedeem.”

Betekent het gebruik van medicijnen dat een operatie niet nodig is?

“Als er sprake is van chronisch coronair syndroom zonder hoog risicokenmerken, de patiënt kan de medicatie goed tolereren en daarna weinig of geen klachten heeft, dan is het juist goed om op de medicatie te blijven. De vijfjaarsprognose is dan ook goed, niet anders dan bij patiënten die gedotterd worden.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.