Blijf op de hoogte

Een bypassoperatie als behandeling bij coronair lijden

Een bypassoperatie is een zware ingreep bij mensen met coronair vaatlijden. Dr. Erik Lipsic van het UMCG te Groningen vertelt wat deze operatie inhoudt en wanneer deze ingreep wordt gedaan.

Wanneer moet iemand een bypassoperatie ondergaan?

“Dat hangt af van de symptomen en prognose van de patiënt. Als je er met medicijnen niet uitkomt of er is sprake van een hoog risico, bijvoorbeeld een vernauwing van de grootste kransslagader (hoofdstam), is een bypassoperatie een van de mogelijke vervolgstappen. Een bypassoperatie is ook de keuze als er veel vernauwingen zijn in de kransslagaders en de ziekte diffuus is, en als deze vernauwingen lastig zijn te bereiken voor een dotterprocedure. We kiezen ook voor een bypass als meer vaten helemaal zijn afgesloten. Voor mensen met diabetes is eveneens een voorkeur voor een bypassoperatie.”

Wat houdt de ingreep in?

“In de volksmond staat dit bekend als ‘omleiding’ en dat is het ook. Een eigen bloedvat van de patiënt wordt gebruikt en gehecht, aan de ene kant aan de aorta en de andere kant aan de kransslagader voorbij de vernauwing. Dit is een open hartoperatie, vaak met gebruik van de hartlongmachine, dus dit is in alle hartcentra weliswaar een routine ingreep, maar het blijft een zware operatie. Als alles goed gaat, verblijven mensen een dag op de IC en dan nog 7 tot 10 dagen in het ziekenhuis. Het herstel kost enkele maanden, maar dat neemt toe naarmate de patiënt ouder is. Voor mensen ouder dan 70 jaar is het volledig herstel al snel een jaar.”

Wat is de prognose na een bypassoperatie?

“Bij een geslaagde operatie is de prognose uitstekend. Dan moet de patiënt zich echter wel conformeren aan reductie van de risicofactoren door aanpassing van de leefstijl. Dat wordt vaak vergeten.”

Wat zijn de voor- en nadelen van deze ingreep?

“Een voordeel is dat we deze behandeling al tientallen jaren uitvoeren en bekend zijn met de lange termijnresultaten. Die zijn gunstig. Een nadeel is dat het om een zware operatie gaat waarvan je lang moet revalideren. Enkele percentages patiënten krijgen te maken met complicaties als gevolg van de ingreep.”

Is er nog aanvullende medicatie nodig na de ingreep?

“Ja, de patiënt zit levenslang vast een bloedplaatjesremmer, meestal aspirine. Dat geldt voor iedereen met coronair vaatlijden. En natuurlijk medicatie voor hoge bloeddruk en cholesterol.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.