Blijf op de hoogte

Het belang van shared decision making bij coronair lijden

Shared decision making tussen de cardioloog en de patiënt bij coronair lijden is, zoals bij elke aandoening, van groot belang. Rik Hermanides is interventiecardioloog in Isala te Zwolle, hij vertelt over zijn ervaringen met shared decision making.

Wat houdt shared decision making kort gezegd in?

“Het is belangrijk om samen, dat wil zeggen cardioloog en patiënt, in overleg te gaan. Je besluit in samenspraak welke behandeling voor de patiënt de meest passende is. Of welke medicatie op korte en lange termijn de beste is. Vanuit het oogpunt van de cardioloog ga ik daarbij zelf uit van evidence based medicine en personalized medicine, dus de beste behandeling voor een bepaald type patiënt. Wat vanuit de patiënt zelf meespeelt is wat zijn of haar motieven en doelstellingen zijn. Het is belangrijk om te achterhalen wat de patiënt zelf wil in de rest van het leven.”

Wat is precies uw rol als cardioloog?

“Ik moet een medisch advies geven op basis van wat de patiënt wil en nodig heeft. Wil de patiënt de optimale zorg? Of meer comfortzorg? Dat moet je afstemmen met de patiënt.”

Om shared decision making goed te kunnen doen, is het wel belangrijk dat de patiënt goed geïnformeerd is.

“Dat klopt en dat is niet eenvoudig. Daarom is het vaak goed dat er ook naasten van de patiënt bij zo’n gesprek aanwezig zijn. Zeker als het om oudere patiënten gaat.”

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen om te bespreken tijdens shared decision making?

“Meestal zaken als de te volgen medicatie, het aanpassen van de leefstijl en de frequentie van controlebezoeken. Als het gaat om medische interventies, is het vaak wel zo dat de specialist daar op gronden van expertise een keuze in maakt. Er zijn weinig patiënten die daar tegenin gaan. Belangrijk is wel om gezamenlijk de beste behandeling voor de specifieke patiënt in het oog te houden. Dat moet je inderdaad individualiseren met de patiënt die je op dit moment voor je hebt.”

Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Bayer. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Bayer heeft geen invloed op de inhoud gehad.

Gerelateerde artikelen

Mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, zitten vaak met veel vragen. Interventiecardioloog dr. Rik Hermanides (Isala te Zwolle) krijgt deze vragen regelmatig gesteld op zijn spreekuur. Hij bespreekt hier de…

Ondanks behandeling van een acuut coronair syndroom met medicatie, een dotter- of stentbehandeling of een bypassoperatie, bestaat altijd de kans dat klachten terugkeren en dat de patiënt een terugval ervaart.…

Voorkomen is beter dan genezen, en dus is de vraag of je coronair lijden kunt voorkomen een logische. Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) legt uit wat de mogelijkheden…

Wie stelt de diagnose CHZ (Coronaire Hartziekten) of coronair lijden? En hoe gaat dat in z’n werk? Cardioloog dr. Vincent Hagens (Ommelander Ziekenhuis Groningen) geeft antwoord op deze vragen. Door…

Als de diagnose coronair lijden of Coronaire Hartziekte (CHZ) is gesteld, hoe gaat het dan verder? Cardioloog dr. Vincent Hagens van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) legt uit wat de…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.