Blijf op de hoogte

De opkomst van geriatrische revalidatiezorg

Het zorglandschap verandert: de overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis wonen. De roep om betere kwaliteit van zorg voor oudere patiënten wordt groter, terwijl er gesneden wordt in het zorgbudget.

Met het toenemend aantal kwetsbare ouderen dat na een ziekenhuisopname of acute verslechtering niet meer thuis kan verblijven, richt Cordaan zich op de geriatrische revalidatiezorg. Monique Slee-Valentijn, kwartiermaker voor het expertisecentrum Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), vertelt waarom GRZ zo belangrijk is.

Wat houdt geriatrische revalidatiezorg in?

“GRZ is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een orthopedische ingreep, bij CVA of bij multi-problematiek. Denk aan een oudere die aan de heup is geopereerd. Die is zodanig beperkt dat hij of zij niet kan traplopen. Wij sporen mensen aan en stimuleren hen hun doel te bereiken zodat zij terug kunnen naar de thuissituatie.”

Hoe kan expertise binnen deze zorg anders worden georganiseerd?

“Door kennisverbreding en kwaliteitsverhoging. De expertise is aanwezig, maar de organisatie ervan kan beter. De ketensamenwerking moet naar een hoger niveau worden getild. Kwaliteit begint met het leveren van de juiste zorg aan de juiste patiënt; zo kunnen de zorgkwaliteit verhogen en de kosten verlagen.”

Wie bepaalt wat goede zorg is?

“De patiënt heeft daarin een belangrijke stem. Wij doen ons uiterste best hem weer zelfstandig te kunnen laten wonen. Welke toegevoegde waarde leveren wij dan? Een methode om daarachter te komen zijn de Patient Reported Outcome Measures (PROM’s). Dit zijn vragenlijsten en meetinstrumenten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren vanuit het perspectief van de patiënt meten.”

“Wat kennis betreft hebben we veel disciplines in huis: specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en psychologen. De kunst is om een netwerkstructuur te creëren. Om onuitgesproken kennis uit te spreken en te delen. Het expertisecentrum moet faciliteren dat mensen elkaar vinden en gebruik kunnen maken van elkaars kennis. Binnen en buiten onze organisatie.”

Hoe kunnen herstellende ouderen optimaal functioneren in hun thuissituatie?

“Het is tegenwoordig mogelijk om middels domotica een deel van het revalidatietraject ambulant te laten verlopen. Zo zijn er wearables, mobiele devices die op het lichaam gedragen worden. Die kunnen informatie geven omtrent lichamelijke functies. Er zijn slimme vloeren met sensoren die signaleren als iemand valt. De casemanager kan dagelijks een online gesprekje voeren met de oudere via de iPad. Dat wordt als positief ervaren door ouderen in pilots.

Al deze hulpmiddelen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen verminderen de kosten voor de maatschappij en dragen bij aan de wensen en behoeften van de patiënt. Het is sowieso zaak dat men het ziekenhuis zo snel mogelijk verlaat. Wie te lang in een ziekenhuisbed ligt verliest spierkracht en conditie. Ook is het risico op complicaties groter.”

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.