Blijf op de hoogte

Wachtlijsten bij verpleeghuizen zijn te lang

Slechts 19% van de verpleeghuizen biedt plek binnen de landelijke norm van 6 weken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond. Bij 47% van de verpleeghuizen duurt het langer, waarbij een half jaar geen uitzondering is. De rest van de verpleeghuizen kan geen goede inschatting maken van de wachttijd.

101 verpleeghuizen

De Consumentenbond deed een mystery-onderzoek. Hierbij werden 101 verpleeghuizen gebeld met de vraag hoe lang de wachttijd is voor een familielid met vergevorderde dementie. Naast de te lange wachtlijsten vaak blijken de verpleeghuizen ook te verzuimen om door te verwijzen naar een zorgkantoor als ze geen plek hebben binnen 6 weken. Bovendien geven ze niet of nauwelijks informatie over alternatieve vormen van zorg tijdens het wachten.

Financiële consequenties

De lange wachtlijsten hebben ook financiële consequenties voor de betrokkenen. Zij krijgen vaak al zorg via een thuiszorgorganisatie – betaald door de zorgverzekeraar – waarbij geen eigen bijdragen en geen eigen risico gelden. Dit verandert met een indicatie voor een verpleeghuis. Consumenten die op de wachtlijst belanden, krijgen overbruggingshulp vergoed uit de Wet langdurige zorg. Deze wet eist wel een eigen bijdrage, die kan oplopen tot honderden euro’s per maand, afhankelijk van inkomen en vermogen.

Verandering in ouderenzorg | Mijn Gezondheidsgids
Lees ook: veranderingen in de ouderenzorg

Ook is er kans op minder uren zorg, doordat diverse zorgwetten met verschillende budgetten werken.Dit heeft te maken met verschillen in budget vanuit de diverse zorgwetten. Dat is nogal vreemd: je
vraagt een indicatie aan omdat er meer zorg en toezicht nodig zijn, maar krijgt juist minder zorg en moet er nog voor betalen ook. En daar kun je niets tegen inbrengen, want wie eenmaal een indicatie voor de Wet langdurige zorg heeft, kan niet meer terug naar de situatie van voorheen.

Grotere rol voor zorgkantoren

Zorgkantoren zijn er verantwoordelijk voor dat mensen de langdurige zorg krijgen waarop zij recht hebben. Zij contracteren zorgaanbieders voor de Wet langdurige zorg. Ook moeten zij de overbruggingszorg regelen en hulp bieden bij het vinden van een geschikt verpleeghuis als er geen voorkeur is aangegeven. Zorgkantoren zijn nu nog niet erg in beeld, maar moet en van de overheid een veel grotere rol gaan spelen.

Bron: Consumentenbond

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.