Blijf op de hoogte

Welbevinden in de ouderenzorg

We willen graag dat onze ouderen kwalitatief goede zorg krijgen. Maar daarnaast spelen zaken als waardigheid en trots (zelfs een landelijk programma!) een steeds grotere rol: zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en geleverd met betrokkenheid door zorgprofessionals die hun werk met plezier en trots doen. Pieter de Jong, directeur Intramurale Dienstverlening en Marlène Lantman, Verzorgende IG, van ActiVite gaan op dit thema in.

Het belang voor het gevoel van welbevinden onder ouderen verandert. Hoe merkt u dat?

De Jong: “Allereerst geldt dat voor ouderen die in verzorgingscentra worden opgenomen, de gezondheid is afgenomen. Ze hebben meer zorg en hulp nodig en daardoor wordt het meer zoeken naar het welbevinden, om ze een zo prettige mogelijke tijd te geven die aansluit bij hun eigen interesses. Daarnaast zien we een verandering bij de familie van deze ouderen. Uiteraard kijken zij naar de kwaliteit van de zorg, maar ook naar voldoende aandacht voor hun ouders. Hoe staan ze in het leven en hoe worden ze door ons, de hulpverleners, benaderd?”

Maar ‘welbevinden’ is een subjectief begrip. Hoe zorg je er dan voor dat deze zorg goed aansluit bij de behoeftes?

De Jong: “Dat is inderdaad moeilijk. Voorheen spraken we over ‘een zinvolle dagbesteding’. Maar wat is zinvol? Tegenwoordig zien we dat in kleinschalige zorg ook dagelijkse zaken als aardappels schillen bewoners het gevoel geven iets bij te dragen. Voor mensen met dementie zijn dit vaak bekende handelingen en het geeft ze rust. Tegelijkertijd is het zaak om te kijken hoe deze mensen in het leven staan. En hebben ze de ruimte om daar in het tehuis over te praten. Dat vraagt om tijd en aandacht en dat is soms lastig. Ook bewoners zien dat verzorgend personeel druk is en met een pieper rondloopt. Dat vereist een andere invulling.” Lantman: “Het vraagt een andere manier van kijken naar de bewoner. Is hij blij? Krijgt hij visite en hoe vindt hij dat? Wat waren vroeger de hobby’s? Ging hij naar de kerk? Dat kan allemaal aansluiten bij het welbevinden van nu.”

Maar hoe krijg je nu een goed beeld van het welbevinden?

De Jong: “We zijn dit jaar een project begonnen, ‘Van gastvrijheid naar welbevinden’. In een aantal locaties hielden we groepsbesprekingen met als tussenstap een gesprek met enkele bewoners. Tot onze verbazing gaven de bewoners aan dat alleen het feit dat ze een individueel gesprek met een verzorgende hielden, eigenlijk al welbevinden was. Zo simpel kan het dus zijn. We laten ook bewoners interviewen over hun gevoel van welbevinden en zijn bezig om een scholingsplan over meerdere jaren op te zetten. Het vraagt nu eenmaal om een cultuuromslag en een ander besef van zorg.” Lantman: “Zo veel mogelijk een thuisgevoel creëren is ook kwaliteit leveren. Ja, het kost tijd voor ons als verzorgenden. Je kan zeggen dat er meer personeel nodig is, maar je kunt ook de uitdaging aangaan en zien wat je zelf kunt doen om de bewoners echt centraal te zetten.”

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.