Blijf op de hoogte

Verpleeghuisbewoners vragen meer aandacht voor de persoonlijke leefsfeer

Acht van de tien ondervraagde verpleeghuisbewoners is positief over de kwaliteit van de verzorging. Ze vinden dat ze met respect behandeld worden. De verzorging gebeurt wel vaak te gehaast en daardoor is er weinig tijd voor levensvragen of ander, meer persoonlijk contact. Ook lukt het vaak minder goed een vertrouwensband met het verzorgend personeel op te bouwen.

Op grond van deze uitkomsten signaleert het SCP een behoefte aan meer persoonlijke aandacht onder bewoners. Zij geven aan meer persoonsgerichte zorg en sociale en culturele activiteiten te wensen.

Dit blijkt onder meer uit de SCP-publicatie Gelukkig in een verpleeghuis? Ervaren kwaliteit van leven en zorg van ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, die vandaag is verschenen.

Geluk, maar ook gevoelens van eenzaamheid en zinloosheid

Zes van de tien ondervraagde bewoners zegt gelukkig te zijn. Een op de tien ondervraagde bewoners voelt zich ongelukkig en geeft het leven een onvoldoende. Gemiddeld geven de ondervraagde bewoners een 7,3 voor de tevredenheid met hun leven. Mensen die langer in een verpleeghuis wonen, voelen zich gelukkiger dan mensen die minder dan een jaar in het verpleegtehuis wonen.

Zo’n 50% van de ondervraagde bewoners voelt zich eenzaam. De eenzaamheid is lager in de groep bewoners van 85 jaar en ouder. Het aandeel eenzame bewoners is in die leeftijdsgroep zelfs lager dan onder zelfstandig wonende ouderen.

Verontrustend is dat ruim 30-50% van de ondervraagde verpleeghuisbewoners weinig zin meer heeft in het leven. Het leven heeft voor hen weinig betekenis meer, men kan niet meer genieten van dingen en ziet geen doelen meer in het leven.

Tevreden met leefomgeving, privacy en veiligheid

De ondervraagde bewoners zijn tevreden over de leefomgeving, de veiligheid, de ervaren privacy en autonomie en de respectvolle bejegening. Negen van de tien ondervraagde bewoners vinden dat ze voldoende privacy en autonomie hebben. Al zegt een van de vijf bewoners wel dat verzorgenden hun kamer binnenkomen zonder te kloppen.

Desondanks voelt zo’n 90% van de bewoners zich veilig in huis. Fysieke bedreiging komt zelden voor. Ongeveer 10% van de ondervraagde bewoners heeft echter wel meegemaakt dat er tegen ze geschreeuwd werd, dat er getreiterd werd of dat men bewust niet geholpen werd.

Onderzoek Ouderen in instellingen

Dit onderzoeksrapport geeft op basis van een grootschalig landelijk onderzoek een cijfermatig beeld van de kwaliteit van leven van bewoners van verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Tussen april 2015 en april 2016 voerde het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het ‘Onderzoek Ouderen in Instellingen’ uit.

Hiervoor hebben het CBS en het SCP 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen over het leven en de zorg in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Het spreekt voor zich dat dit bewoners betreft die nog geïnterviewd konden worden. Hoe verpleeghuisbewoners met dementie hun kwaliteit van leven ervaren, kan op basis van deze studie niet worden gezegd.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.