Blijf op de hoogte

Valrisicoscreening bij ouderen kan druk op Spoedeisende Hulp verlagen

Spoedeisende Hulpen verdrinken in een steeds grotere toestroom van patiënten. Vooral het aandeel ouderen hierbinnen is toegenomen. Ten opzichte van 2012 komen in 2016 16% meer ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Een valongeval in of rondom huis is voor veel ouderen een belangrijke reden waarom zij op een SEH belanden. In 2015 waren dit er maar liefst 97.400 blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Uit aanvullend onderzoek blijkt daarnaast dat potentieel veel SEH-bezoeken voorkomen kunnen worden door tijdige valrisicoscreening.

Ouderen op de SEH nader onderzocht

Uit recent aanvullend onderzoek van VeiligheidNL, blijkt dat bij 8 op de 10 ouderen die binnenkomen op een SEH na een valongeval, al sprake was van een verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH-bezoek. “Dit bevestigt het belang van valrisicoscreening bij ouderen in een eerder stadium. Na de screening kunnen gerichte preventie-activiteiten worden ingezet. Hiermee kan een potentieel groot deel van deze SEH-bezoeken en het leed van de vaak langdurige gevolgen verminderd worden,” volgens Saskia Kloet, Programmamanager Ouderen bij VeiligheidNL.

De nieuwste cijfers over valongevallen bij ouderen in Nederland onderschrijven het grote leed; in 2015 overleden elke dag negen 65-plussers aan de gevolgen van een val en elke vijf minuten kwam een oudere op de SEH-afdeling na een val in of rondom huis. Het aantal SEH-bezoeken van 65-plussers als gevolg van valongevallen is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren naar 97.400 in 2015. We zien vooral een stijging in SEH-bezoeken na een val bij thuiswonenden ouderen vanaf 70 jaar. Het aantal valongevallen stijgt harder dan de groeiende ouderenpopulatie kan verklaren. Dit betekent dat ook het risico op een val stijgt.

Goede praktijkvoorbeelden van valrisicoscreening

Met behulp van slechts drie vragen kan bepaald worden of iemand een verhoogd valrisico heeft en nader gescreend moet worden voor gerichte preventie-adviezen. Er zijn meerdere goede praktijkvoorbeelden van screening op valrisico: Valrisicoscreening in de eerstelijns zorg; een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of een wijkverpleegkundige kan ouderen met een verhoogd valrisico eenvoudig selecteren door een korte valrisicotest. Alleen als daar sprake is van een verhoogd risico wordt een uitgebreidere screening gedaan en adviezen gegeven voor preventie. De Valanalyse 65+ van VeiligheidNL wordt hiervoor vaak gebruikt.

Inzet van Veiligheidsadviseurs; veiligheidsadviseurs kunnen de woning controleren op mogelijke risico’s, de bewoner informeren over mogelijke risico’s en veiligheidsadviezen geven naar aanleiding van de risico’s om de bewoner lokaal verder op weg te helpen. Veiligheidsadviseurs kunnen zowel vrijwillige als betaalde medewerkers zijn van een welzijns- of thuiszorgorganisatie, ze kunnen lid zijn van een ouderenbond of ze werken vanuit een dienstencentrum of vanuit een gemeente.

Wat werkt in valpreventie?

Er is veel bekend over wat werkt in valpreventie en er zijn meerdere (kosten) effectieve valpreventie interventies. Hierbij werkt een gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico en uitgevoerd door een multidisciplinair team het beste. Goede screening en casefinding is essentieel om de juiste ouderen op te sporen. Zo kan de juiste preventie wordt ingezet, kunnen veel valongevallen worden voorkomen.

Bron: VeiligheidNL

Gerelateerde artikelen

In onze vergrijzende samenleving wonen ouderen steeds langer zelfstandig, in hun eigen woning. Dat stelt de nodige eisen aan de zorg en aan de woningen. Want niet iedere woning is…

De zorg rondom kwetsbare ouderen is een complex speelveld. Een specialist ouderengeneeskunde vormt als het ware de spin in het web, te midden van de mantelzorgers, de huisartsen, de verpleeghuizen…

Stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, jarenlange wachtlijsten in de sociale sector en een verduurzamingsopgave om u tegen te zeggen: de woningmarkt is volop in het nieuws. Hetzelfde geldt voor de…

Woningtekorten, het scheiden van wonen en zorg en een dubbele vergrijzing maken het ontwikkelen van voldoende, passend, betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed tot een uitdaging. Tegelijkertijd biedt de veranderende markt nieuwe…

Mijn broer Luuk is 69. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen. Bij een respectabele werkgever heeft hij ruim 40 jaar het beste van zichzelf gegeven. Daarna vulden zijn dagen…

Reactie

Plaats een opmerking

Onthoudt mijn naam en e-mailadres in de browser voor de volgende keer dat ik een opmerking plaats.